Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων

Την Τρίτη 27 Μαΐου, 10:00΄, στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013 και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) 2007-2013.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Προγράμματος, θα παρουσιασθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και θα αναλυθούν θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν
1. Οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013
2. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2007 -2013
3. Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013 κατά τη μεταβατική περίοδο
Μετά την παρουσίαση των θεμάτων θα ακολουθήσει συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2610 461670, 461673 (κα Πουλιάση )

Δεν υπάρχουν σχόλια: