Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ: Αλλαγή στρατηγικής και αντίληψης της Δ.Ε.Η

Την αλλαγή στρατηγικής και αντίληψης της Δ.Ε.Η., που έως τώρα λειτουργούσε με όρους αποικιακού καθεστώτος απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία, ζήτησε σήμερα (Παρασκευή 23 Μαΐου 2008) ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, κατά τη συνάντησή τους στη Νομαρχία και στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Αιτωλοακαρνανία.
Στη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο κ. Σώκος με κατηγορηματικό τρόπο έθεσε τα αιτήματα του νομού, προτείνοντας η Αιτωλοακαρνανία να γίνει Πάρκο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με την αξιοποίηση όλου του υδάτινου δυναμικού του νομού καθώς και άλλων φυσικών πόρων.
Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας ζήτησε την εφαρμογή των όρων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την εγγύηση της Δ.Ε.Η. και παρακολούθηση της εφαρμογής τους από ειδικό σύμβουλο.
Επεσήμανε την ανάγκη εκπόνησης μελετών και την προώθηση των αντίστοιχων έργων (που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α.) και θα προκύψουν και από τις μελέτες. Επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της δημιουργίας λιμνοδεξαμενής, κατάντι του φράγματος Στράτου, για την συνεχή και ομαλή τροφοδοσία της κοίτης του ποταμού Αχελώου με καθαρό νερό καθώς και στην τροφοδοσία με καθαρό νερό των φυσικών ταμιευτήρων Λυσιμαχείας και Οζερού, προκειμένου να εξασφαλισθεί ασφαλής διαχείριση των νερών μετά την ηλεκτροπαραγωγή.
Επίσης έκρινε απαραίτητο η Δ.Ε.Η. να αναλάβει την πρωτοβουλία προστασίας του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας, από την πλευρά του Πατραϊκού κόλπου εξαιτίας της διάβρωσης των λουρονησίδων από την μείωση των φερτών υλών του ποταμού Αχελώου.
Ο κ. Σώκος στάθηκε ιδιαίτερα αρνητικός στο ενδεχόμενο εγκατάστασης στο λιμάνι του Πλατυγιαλίου Αστακού, μονάδας παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα γίνει ούτε η ΝΑΒΙΠΕ, ούτε η Αιτωλοακαρνανία χώρος ενεργειακών αποβλήτων. Στο σημείο αυτό ο Νομάρχης έθεσε το ζήτημα του υψηλού κόστους της μεταφοράς ρεύματος μεγάλης ισχύος στο Πλατυγιάλι, ζητώντας παράλληλα από την Δ.Ε.Η. την μείωση του κόστους, αφού όπως είπε και για την ίδια την Δ.Ε.Η. θα αποτελέσει επένδυση με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: