Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2008 ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2008
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Αφού ανοίξετε τη μια από τις σελίδες, πατώντας το βελάκι επάνω δεξιά βλέπετε και τις υπόλοιπες απαντήσεις.
http://www.in.gr/Reviews/image.asp?lngReviewID=2464&lngImageGalleryID=67500&lngPage=0

http://www.in.gr/Reviews/image.asp?lngReviewID=2464&lngImageGalleryID=67500&lngItemID=-1&lngPage=1

http://www.in.gr/Reviews/image.asp?lngReviewID=2464&lngImageGalleryID=67500&lngItemID=-1&lngPage=2

http://www.in.gr/Reviews/image.asp?lngReviewID=2464&lngImageGalleryID=67500&lngItemID=-1&lngPage=3

http://www.in.gr/Reviews/image.asp?lngReviewID=2464&lngImageGalleryID=67500&lngItemID=-1&lngPage=4

Δεν υπάρχουν σχόλια: