Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

ΠΑΣΟΚ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ,
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗΣ (αριστερά)
ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΚΑΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δεξιά)
Στο παλιό και δοκιμασμένο στις μεγάλες νίκες οργανωτικό σχήμα επιστρέφει το ΠΑΣΟΚ ύστερα από 4 χρόνια πειραματισμών και νεωτερισμών της ηγεσίας του που, όπως φάνηκε στην πράξη, αποδείχτηκαν ατελέσφοροι.Έτσι, αντί των Δημοτικών Οργανώσεων που καταργούνται, επανασυστήνονται οι Τοπικές Οργανώσεις, ενώ τη Νομαρχιακή Επιτροπή δεν θα τη συντονίζει πλέον ο Συντονιστής αλλά η καθοδήγησή της θα γίνεται από τον εκλεγμένο Γραμματέα.Δίπλα στις Τοπικές Οργανώσεις και τη Ν.Ε. θα μπορούν να συσταθούν "Δίκτυα Νεολαίας" (σε κάθε Δήμο), καθώς και σε επίπεδο Νομού, με εκλεγμένα όργανα.Οι νέες οργανωτικές αλλαγές γίνονται σε μια προσπάθεια να ζωντανέψει ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ και να γίνει πιο αποτελεσματικός στις παρεμβάσεις του σε τοπικό επίπεδο.Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν κατά πόσο η οργανωτική ανασυγκρότηση μπορεί να δώσει από μόνη της αποτελέσματα, καθώς όπως λένε το ζητούμενο είναι "η στρατηγική και η φυσιογνωμία που πρέπει να ανακτήσει το ΠΑΣΟΚ".
Αναλυτικότερα:
Την Κυριακή 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων κομματικών οργάνων σε επίπεδο Δήμων, Νομού και Περιφέρειας. Μια διαδικασία που αναμενόταν μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης των αποκεντρωμένων κομματικών οργανώσεων του κινήματος.
Η συγκρότηση των Τοπικών Οργανώσεων
Οι Τοπικές Οργανώσεις συγκροτήθηκαν σε κάθε Δήμο, ενώ σε κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή στάλθηκε κατάλογος με τις υπό ίδρυση Τοπικές Οργανώσεις (υπάρχουσες Δημοτικές Οργανώσεις που μετατρέπονται σε Τοπικές Οργανώσεις, καθώς και νέες Τοπικές Οργανώσεις, όπου ιδρύονται). Να σημειώσουμε ότι όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, η διαδικασία περαιτέρω ίδρυσης Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων μπορεί να συνεχιστεί ανάλογα με τις ανάγκες και μετά τη 18η Μαΐου, με την ευθύνη των νεοεκλεγμένων Νομαρχιακών και Περιφερειακών Επιτροπών.
Οι Τοπικές Συνελεύσεις
Σε κάθε Τοπική Οργάνωση έγινε αναλυτική παρουσίαση της Εγκυκλίου του κόμματος. Σε κάθε Τοπική Συνέλευση συζητήθηκε πολιτική εισήγηση που παρουσιάστηκε από στελέχη του Κινήματος, με ευθύνη της Γραμματείας ΝΟΕΣ και του κλιμακίου.Στην Τοπική Συνέλευση συμμετείχαν τα στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ενώ προτάθηκαν και εκλέχθηκαν τα μέλη που θα συγκροτήσουν τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές με ευθύνη των απερχόμενων Συντονιστικών Επιτροπών των Δημοτικών Οργανώσεων και το συντονισμό της Γραμματείας ΝΟΕΣ και του κλιμακίου.
Νομαρχιακές Συνελεύσεις και εκλογική διαδικασία
Επίσης με ευθύνη των Γραμματειών ΝΟΕΣ και των κλιμακίων πραγματοποιήθηκαν Νομαρχιακές Συνελεύσεις το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Μαΐου με τη συμμετοχή μελών, φίλων και της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, ενώ συγκροτήθηκαν και οι εφορευτικές επιτροπές. Κατά τη διαδικασία της 18ης Μαΐου θα εκλεγούν: - Σε κάθε Τοπική Οργάνωση, Γραμματέας και 6μελής Συντονιστική Επιτροπή.- Σε κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή, Γραμματέας και 9μελής ή 15μελής Ν.Ε.- Σε κάθε Περιφερειακή Επιτροπή, τα άμεσα εκλεγμένα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Σε κάθε Δημοτικό Δίκτυο Νεολαίας, Γραμματέας, Αναπληρωτής Γραμματέας και πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή και σε κάθε Νομαρχιακό Δίκτυο Νεολαίας, δεκαπενταμελής Νομαρχιακή Συντονιστική Γραμματεία Νεολαίας.
Δικαίωμα ψήφου
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των οργάνων και της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ έχουν όλα τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος που κατοικούν ή ψηφίζουν στα όρια των Τοπικών Οργανώσεων. Οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι όσοι είναι ήδη μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ θα αποσταλούν τις επόμενες ώρες από την Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη ή φίλοι την ημέρα της ψηφοφορίας, θα υποβάλλουν πριν ψηφίσουν την σχετική αίτηση, θα εγγραφούν και αφού ψηφίσουν θα καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση ψηφισάντων. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών και των φίλων γίνεται πριν την ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη και οι φίλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη.
Οι υποψηφιότητες
Οι υποψηφιότητες των μελών που επιθυμούσαν να εκλεγούν στα αποκεντρωμένα όργανα κατατέθηκαν στις εφορευτικές επιτροπές, που συγκροτήθηκαν ανά Οργάνωση με αυτοπρόσωπη παρουσία έως τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 και ώρα 11μ.μ.Διορθώσεις και ενστάσεις έγιναν με γραπτό αίτημα στην Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης, η οποία πραγματοποίησε και τη σχετική ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την Τρίτη που μας πέρασε.
Σταυροδοσία
Για την εκλογή των Συντονιστικών Επιτροπών των Τοπικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, κάθε μέλος ή φίλος διαθέτει ένα (1) σταυρό προτίμησης, για την εκλογή της 15μελούς Νομαρχιακής Επιτροπής έχει τρεις (3) σταυρούς και για την εκλογή της 15μελούς Περιφερειακής Επιτροπής τρεις (3) σταυρούς. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών στις Τοπικές, Νομαρχιακή και Περιφερειακή Επιτροπή της περιοχής μας αναμένεται να καθοριστεί με σαφήνεια εντός των επόμενων ημερών, με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο από το κόμμα με βάση τη δύναμη των μελών. Για την εκλογή της Συντονιστικής Γραμματείας Δημοτικού Δικτύου της Νεολαίας κάθε μέλος ή φίλος διαθέτει ένα (1) σταυρό προτίμησης, ενώ για την εκλογή της Νομαρχιακής Συντονιστικής Γραμματείας τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.
Τα ασυμβίβαστα
Κανένα στέλεχος του κόμματος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για παραπάνω από ένα όργανο. Μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο σε ένα επίπεδο της Οργάνωσης. Σύμφωνα με το Καταστατικό, όσα στελέχη κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο κράτος ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι σε μονοπρόσωπα όργανα. Αν και από την εγκύκλιο του ΠΑΣΟΚ γίνεται σαφές ότι το ασυμβίβαστο για τις υποψηφιότητες στις ηγετικές θέσεις των οργάνων αφορά μέλη του κόμματος που κατέχουν πολιτικές θέσεις, το παραπάνω ερμηνευόταν από στελέχη άλλων Νομών χθες ως "αποκλεισμός των δημοσίων υπαλλήλων (με την ευρεία έννοια) από τις ηγετικές θέσεις των οργάνων". Η εφημερίδα μας υπέβαλε σχετικό ερώτημα στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να λάβουμε απάντηση μέχρι την ώρα που τα "ΑΙ.Ν." βρίσκονταν επί του πιεστηρίου.Να σημειώσουμε ότι στη Συντονιστική, τη Νομαρχιακή και την Περιφερειακή Επιτροπή, όσοι κατέχουν (κατόπιν διορισμού ή εκλογής θέσεις σε κρατικά, αυτοδιοικητικά ή κοινωνικά αντιπροσωπευτικά όργανα) δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/2 του συνόλου των μελών.
Ψηφοφορία και ποσοστώσεις
Σε κάθε σημείο ψηφοφορίας θα υπάρχουν 3 κάλπες, η πρώτη για το ψηφοδέλτιο των Τοπικών Οργανώσεων, η δεύτερη για το ψηφοδέλτιο της Νομαρχιακής και της Περιφερειακής Επιτροπής και η τρίτη για τα όργανα της Νεολαίας. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνει το ΠΑΣΟΚ στις ποσοστώσεις συμμετοχής γυναικών σε κάθε οργάνωση, καθώς για την περίπτωση που η Νομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου του κινήματος παραμένει 15μελής, προβλέπεται ότι εκλέγονται έξι (6) τουλάχιστον από κάθε φύλο. Τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγονται για πρώτη φορά σε κάθε όργανο του Κινήματος και τουλάχιστον δύο (2) είναι κάτω των 35 ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: