Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα «golden boys» Υπογράφει και ο Θάνος Μωραΐτης

Την κατάθεση στη Βουλή, πλήρους καταλόγου των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του δημοσίου και των συνολικών αποδοχών τους για το έτος 2008, σε περίπτωση που ξεπερνούν εκείνες ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, ζητούν από τον Πρωθυπουργό, πενήντα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θάνος Μωραΐτης.
Ζητούν επίσης την συμπερίληψη στον κατάλογο και των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών ανωνύμων εταιρειών, των οποίων τη διοίκηση ορίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το ελληνικό Δημόσιο (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα κλπ.). Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθυμίζουν την πρόσφατη ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή, με την οποία ορίζεται ως ανώτατο όριο αποδοχών των διοικητικών στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ύψος του μισθού ενός γενικού γραμματέα υπουργείου και αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Η πρωτοβουλία σας αυτή, θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναλυτικό κατάλογο των διοικητικών στελεχών, στα οποία αναφέρεστε, καθώς και των αποδοχών τους. Έτσι, ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να εκτιμήσει το οικονομικό όφελος από την απόφασή σας αυτή, καθώς και να ελέγξει, μετά από εύλογο χρόνο, αν τηρήθηκε η υπόσχεσή σας, ή ακολούθησε την τύχη πολλών άλλων;»
H Ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Πρόσφατα ανακοινώσατε απόφασή σας σύμφωνα με την οποία ορίζετε ως ανώτατο όριο στις αποδοχές διοικητικών στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το ύψος του μισθού του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπολογίζετε έτσι ότι θα εξοικονομήσετε σημαντικά ποσά ετησίως.
Η πρωτοβουλία σας αυτή θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναλυτικό κατάλογο των διοικητικών στελεχών, στα οποία αναφέρεστε, καθώς και των αποδοχών τους. Έτσι ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να εκτιμήσει το οικονομικό όφελος από την απόφασή σας αυτή, καθώς και να ελέγξει, μετά από εύλογο χρόνο, αν τηρήθηκε η υπόσχεσή σας, ή ακολούθησε την τύχη πολλών άλλων. Πέραν όμως αυτών είναι γνωστό ότι, εκτός των διοικητικών στελεχών, πολυάριθμα διευθυντικά στελέχη απολαμβάνουν αποδοχών υψηλοτέρων αυτών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. πρωθυπουργός
1. Να καταθέσει στη Βουλή πλήρη κατάλογο των διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των ετησίων συνολικών αποδοχών τους για το 2008 (περιλαμβανομένων και τυχόν πριμ), των οποίων οι συνολικές αποδοχές υπερβαίνουν τις ετήσιες συνολικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στον κατάλογο αυτό παρακαλούμε να περιληφθούν και τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη ανωνύμων εταιρειών, των οποίων τη διοίκηση ορίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. μέσω της Γενικής Συνέλευσης), όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εθνική Τράπεζα και θυγατρικές της, Αγροτική Τράπεζα και θυγατρικές της, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ κλπ.
2. Να ενημερώσει τη Βουλή για το συνολικό ετήσιο ύψος των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, με ανάλυση αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: