Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση του ΣΥΝ για την θανάτωση των φλαμίνγκος στην Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Στις 3 Μαρτίου 2009 ανακοινώθηκε η τελική έκθεση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Αιτωλ/νίας για την εξόντωση 15 φλαμίνγκος στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. η έκθεση αποδίδει την θανάτωση των πουλιών σε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς που προκάλεσαν κατάγματα στα φτερά, τα πόδια και τραύματα στην κοιλιά.
Η Π.Κ. Μεσολογγίου του ΣΥΝ καταδικάζει το γεγονός αυτό για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο υγρότοπος συγκαταλέγεται στη συνθήκη RAMSAR και το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή των Αλυκών, στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση του κοινού. Το γεγονός δε ότι η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Μοντρέ, δηλαδή στη “μαύρη λίστα” της σύμβασης RAMSAR, από πλευράς μέτρων προστασίας, δεν είναι τυχαίο. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε από:
º Τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να προστατεύσουν με κάθε τρόπο την ευαίσθητη αυτή περιοχή, ώστε να σταματήσει το ανεξέλεγκτο λαθροκυνήγι.
º Να υπάρξει πολιτική βούληση για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης.
º Να στηριχθεί ουσιαστικά ο φορέας διαχείρισης διότι η συνεχιζόμενη υποβάθμισή του οδηγεί και στην υποβάθμιση της περιοχής.
Η Π.Κ. Μεσολογγίου του ΣΥΝ δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα στηρίξει κάθε προσπάθεια ουσιαστικής και αποτελεσματικής προστασίας της Λιμνοθάλασσας και του ευρύτερου οικοσυστήματός της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: