Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΡΜΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΡΜΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου για ενημέρωση και διεκδίκηση
Ως μείζον θέμα για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Θέρμου θεωρείται το θέμα της κατασκευής του οδικού άξονα Θέρμου-Ναυπάκτου, αφού, κατά την εκτίμηση όλων, θα βγάλει το Δήμο Θέρμου από τη γεωγραφική απομόνωση, θα προσελκύσει επενδυτές και θα δώσει στους επισκέπτες και στους καταγόμενους από την περιοχή συμπολίτες τη δυνατότητα για εύκολη πρόσβαση, σε συνδυασμό με την κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.
Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2008,μετά από εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης κ. Κώστα Φ. Μαραγιάννη.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί προς τη Νομαρχία Αιτ/νίας υπόμνημα, με το οποίο να ζητείται αναλυτική ενημέρωση για τα παρακάτω ζητήματα:
1.Αν ο παραπάνω οδικός άξονας έχει σχεδιαστεί επί χάρτου και αν υπάρχει η σχετική μελέτη που τόσα χρόνια ακούγεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2.Τί γίνεται με το τμήμα Ναύπακτος- Κάτω Μακρυνού και αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
3.Τί θα γίνει με το τμήμα Γέφυρα Μπανιά – Δουνέϊκα - Ανάληψη-Θέρμο.
4.Τί προβλέπει η μελέτη για το τμήμα Ναύπακτος –Γέφυρα Μπανιά και ποια είναι η σχετική χρηματοδότηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2003, υπάρχει απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (25297/25-2-2003) που προβλέπει την κατασκευή του παραπάνω άξονα με το σκεπτικό ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνεται μεταξύ των πτωχότερων και αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, η κατασκευή του δρόμου Γέφυρα Μπανιά-Ανάληψη, μέσω Πούλιανης, προϋπολογισμού 1,5 εκατ.ευρώ, που μειώνει κατά 9 χιλιόμετρα την απόσταση Θέρμο-Ναύπακτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: