Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ

ΘΕΜΑ:
"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΠΕΜΠΤΗ 27-3-08, ώρα 9.30 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: