Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

Τοπικά Συμβούλια Νέων


Του Κώστα Φ. Μαραγιάννη*
Ένας νέος θεσμός μπαίνει σε εφαρμογή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στους Δήμους. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, όλοι οι νέοι ηλικίας από 15 έως 28 ετών(γεννηθέντες από το 1980 ως το 1993)που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Δημοτολόγια των Δήμων έχουν το δικαίωμα να γραφτούν στο Μητρώο Νέων που άνοιξαν οι Δήμοι και να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων που θα εκλεγεί σε κάθε Δήμο. Η εγγραφή γίνεται με απλή αίτηση προς το Δήμο και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008.Οι εκλογές θα γίνουν σε μία από τις ημερομηνίες 22,23,29,και 30 Μαρτίου με απόφαση του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό που ενισχύει τη συμμετοχή των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους και δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν το όραμά τους για την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου μας.
Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι ο εντοπισμός,η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο,η ανάληψη,σε συνεργασία με το Δήμο,πρωτοβουλιών για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων,η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Συμβούλιο Νέων λειτουργεί αυτόνομα,συνεδριάζει μια φορά τη μήνα και οι δράσεις του χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης ,Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά,είναι επιτακτική η ανάγκη για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και κοινωνική ζωή,γιατί αυτή θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο,στην ανανέωση της πολιτικής ζωής στην Αυτοδιοίκηση,θα δώσει νέα δυναμική στην πολιτική ζωή και θα αναδείξει νέες,προοδευτικές ιδέες στην κοινωνία.
Απευθύνομαι στους μαθητές των σχολείων μας , αλλά και σε όλους τους νέους τους οποίους προτρέπω να γραφτούν στο Μητρώο των Νέων και να πάρουν μαζικά μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Νέων στους αντίστοιχους Δήμους στους οποίους ανήκουν.
* Ο Κώστας Φ.Μαραγιάννης είναι Φιλόλογος και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θέρμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: