Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριος Σαλμάς στην Σύνοδο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάριος Σαλμάς μετέβη στην Πράγα και συμμετείχε στην Σύνοδο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Ηλεκτρονική Υγεία για τον πολίτη, την κοινωνία και την οικονομία» που πραγματοποιήθηκε στις 18,19 & 20 Φεβρουαρίου 2009 και αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας τονίζοντας ότι:
« Έχουμε την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε μπροστά και πάνω στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας με στόχο να αποκομίσουμε όλα τα δυνατά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και φυσικά τον πολίτη. Αυτά τα οφέλη είναι σημαντικά και μετρήσιμα και σίγουρα θα βοηθήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι επιτακτική ανάγκη να καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο για όλα τα κράτη μέλη που είναι διατεθειμένα να αναλάβουν τα κόστη, οικονομικά και άλλα, στον δρόμο για την πλήρη υιοθέτηση των τεχνολογιών υγείας που θα οδηγήσουν στην επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και τελικά στην υλοποίηση των στόχων της διαλειτουργικότητας. Διαλειτουργικότητα, που θα εκτείνεται σε εθνικό επίπεδο αλλά και τελικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται πλήρης ανάλυση όλων των δυνατοτήτων καθώς επίσης και των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει κάθε κράτος μέλος κατά την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα ανταλλάσσοντας απόψεις, ιδέες και εμπειρίες βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων αυτών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.
Και έχουμε στην Ελλάδα το παράδειγμα του Νοσοκομείου Σωτηρία που έχει βραβευθεί διότι αξιοποίησε επιτυχώς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των πασχόντων με χρόνιες ασθένειες μειώνοντας παράλληλα τα κόστη νοσηλείας. Ανάλογα αποτελέσματα βελτίωσης κόστους ωφέλειας παρατηρήθηκαν και στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Χανίων όσον αφορά τις παρεχόμενες συμβουλές τηλεψυχιατρικής.
Τέλος, είναι στρατηγική μας επιλογή να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, θέμα που συνδέεται άμεσα με τη σημερινή Υπουργική Σύνοδο, και που θα επιτρέψει στους Έλληνες πολίτες να ταξιδεύουν με ασφάλεια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεση πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό, εφ’ όσον αυτό καταστεί αναγκαίο».

Δεν υπάρχουν σχόλια: