Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

παγκόσμια ημέρα προστασίας των υγροτόπων

Του Δημήτρη Κόκκοτου
Υπεύθυνου του ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ
Η σημερινή ημέρα 2 Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια ημέρα προστασίας των υγροτόπων, σαν επέτειος της υπογραφής, το 1971, της συνθήκης RAMSAR.
Οι κάθε είδους υγρότοποι που αποτελούν τμήμα της φυσικής μας κληρονομιάς ,έχουν τεράστια οικολογική σημασία , παίζουν σημαντικότατο ρόλο στα αποθέματα του γλυκού νερού, στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας, στη δέσμευση του CO2 και απονιτροποίηση, στη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας.
Πολύ μεγάλη είναι η σημασία τους για τα αποδημητικά πουλιά ,που έχουν τους υγρότοπους καταφύγιο στα μεγάλα ταξίδια τους , και τα οποία πετώντας πάνω από σύνορα των κρατών, αποτελούν διεθνές φυσικό κεφάλαιο που χρήζει προσοχής και προστασίας.
Οι υγρότοποι διαμορφώνουν και ρυθμίζουν τις λεπτές υδρολογικές ισορροπίες μιας περιοχής και επηρεάζουν αποφασιστικά με το θερμορυθμιστικό τους ρόλο τόσο το μικροκλίμα της
όσο και τις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές ,με τεράστιες συνέπειες στη ζωή του πλανήτη μας., ιδιαίτερα σήμερα που ο πλανήτης μας απειλείται από την αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει στο λιώσιμο των πολικών πάγων , την άνοδο της στάθμης της θάλασσας με συνέπεια πόλεις όπως το Λονδίνο, η Σαγκάη και άλλες να κατακλυστούν και στην ερημοποίηση περιοχών κοντά στον ισημερινό λόγω καταστροφικών πυρκαγιών.
Το ΚΠΕ Θέρμου τονίζει ότι έχουμε όλοι, Τοπικές Κοινωνίες, Εκπαιδευτική Κοινότητα και Πολιτεία, ηθική υποχρέωση και συμπαντική ευθύνη για τις επόμενες γενιές, να εκπονήσουμε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με σκοπό την αειφορική διαχείριση των υγροτόπων, με τελικό στόχο την προστασία και διάσωσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: