Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Ενα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα, το αρχοντικό Χρυσόγελου, αποκαθίσταται στο Μεσολόγγι.

Ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα, αποκαθίσταται στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για το κτίριο Χρυσόγελου που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η σύναψη δανείου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το κτίριο χτίστηκε γύρω στο 1880 και συμβολίζει τη δομή και τον δυναμισμό της κοινωνίας του Μεσολογγίου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου παρουσιάστηκε η οριστική μελέτη καθώς και η μελέτη εφαρμογής του έργου, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Εφορεία Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού χωρίς καμία παρατήρηση. Το σχετικό δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει ως εξής:

Εγκρίθηκε σήμερα (Πέμπτη 22 Απριλίου 2010) από την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, το πρακτικό δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι», σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος εταιρεία είναι η «ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε» με προϋπολογισμό 2.350.000 €.

Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, ορίζεται σε 270 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση της παρέμβασης εξασφαλίστηκε με τη σύναψη δεκαετούς δανείου ύψους 2.000.000 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Προηγήθηκαν σχετικές αποφάσεις τόσο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας , όσο και του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: