Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΩΝ

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας υπενθυμίζεται ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για πληρωμή του δεύτερου έτους πληρωμής (2008) του μέτρου 131 (πρώην 5.1 - ηλεκτρονική σήμανση με χορήγηση στομαχικών βώλων).
Παρακαλούνται όσοι έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα (έχουν υπογράψει σύμβαση και επιθυμούν να συνεχίσουν), να υποβάλουν την αίτηση πληρωμής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Αγροτικά Κτηνιατρεία, όπου είχαν υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις ένταξης και τα δικαιολογητικά για το πρώτο έτος πληρωμής.
Οι αιτήσεις πληρωμής / δηλώσεις εφαρμογής θα παραλαμβάνονται από τις 7 Δεκεμβρίου και το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2008 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς των ηλεκτρονικών βώλων (δεν είναι υποχρεωτικό για την πληρωμή, εφόσον δεν έγινε αγορά βώλων εντός του έτους 2008 για τη σήμανση νέων ζώων).
2. Φωτοαντίγραφο της σχετικής σελίδας του μητρώου εκμετάλλευσης με τις τελευταίες μεταβολές, την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2008 (που διενεργείται αυστηρά μέσα στο μήνα Δεκέμβριο και ταυτόχρονα καταχωρείται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων) και τα στοιχεία που αφορούν στην ηλεκτρονική σήμανση.
3. Αντίγραφο της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης εκμετάλλευσης του αντίστοιχου έτους εφαρμογής (2008).
Όσοι δικαιούχοι του προγράμματος δεν είχαν υποβάλει αίτηση πληρωμής το 2007 για το πρώτο έτος εφαρμογής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής το 2008 για το δεύτερο έτος εφαρμογής, με την προϋπόθεση ότι θα αιτούνται την πληρωμή της δεύτερης δόσης. Στην περίπτωση αυτή θα διενεργείται υποχρεωτικά και επιτόπιος έλεγχος στις εκμεταλλεύσεις τους.Υπογραμμίζεται ότι καθυστέρηση έστω και μιας ημέρας πέρα από την καταληκτική ημερομηνία συνεπάγεται από περικοπή της ετήσιας ενίσχυσης έως και αποκλεισμό των δικαιούχων από αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: