Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ 2013-14

Από σήμερα οι μετεγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Από σήμερα οι μετεγγραφές σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Από σήμερα, Πέμπτη, και έως τις 18 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μεταγραφή σε άλλο ΑΕΙ.
Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ διαφορετικής πόλης, αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων φθάνει έως το 15% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα, Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Από τις διατιθέμενες θέσεις θα δοθούν το 10% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010 και από 30% στους εισακτέους των σχολικών χρονιών 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α' και Ομάδας Β', Μαΐου-Ιουνίου των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, είτε β) με τη χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων της εισαγωγής τους ετών, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013.
Η ΑΛΗΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗΣ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επίσης πρέπει το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερομένων να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ή τις 18.000 ευρώ για ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 4186/2013 (μονογονεϊκές οικογένειες, επιτυχόντες με σοβαρές παθήσεις ή δωρητές οργάνων ή μυελού των οστών σε συγγενείς α' ή β' βαθμού, επιτυχόντες με γονείς ή κηδεμόνες που ο ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει οκτώ μήνες ανεργίας εντός του 2013).
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης μεταφοράς έχει ως εξής: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατήριο, προκειμένου να δημιουργήσει Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας. Με τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας και τον οκταψήφιο Κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://solon.it.minedu.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για τη μεταφορά θέσης.

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Απαγορεύτηκε το κυνήγι σε όλη τη χώρα

Με προσωρινή διαταγή της προέδρου το Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αγγελικής Θεοφιλοπούλου απαγορεύθηκε προσωρινά το κυνήγι για όλα τα είδη των θηραμάτων σε όλη την Ελλάδα. Αιτία είναι η προσφυγή της Ζωοφιλική – Οικολογικής Ενωσης Ελλάδας που ζητά την αναστολή της υπουργικής απόφασης για τη χρονική διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.

Αναλυτικότερα, η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει η Ζωοφιλική – Οικολογική Ένωση Ελλάδος και ζητεί να ανασταλεί και να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση.
Η Ένωση υποστηρίζει στην αίτησή της ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014 βλάπτει την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας, ενώ παράλληλα τίθεται σε κίνδυνο η αποδημία τους.
Η Ένωση αναφέρει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως απαιτεί η νομοθεσία, ειδική έρευνα για την επίδραση των χρονικών ορίων (έναρξη και λήξη) της κυνηγετικής περιόδου επί της αναπαραγωγικής ικανότητας της άγριας πανίδας, τόσο των απολύτως προστατευμένων όσο και των θηρευσίμων ειδών, αλλά και επί της προστασίας της μεταναστεύσεως των αποδήμων πτηνών.
Ακόμη, η Ένωση, υπογραμμίζει ότι η υπουργική απόφαση επικαλείται μια «επικαιροποιημένη δήθεν» μελέτη την οποία όμως ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου την γνωρίζουν, αλλά και πέρα από όλα αυτά ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, καθώς στηρίζεται σε παλαιά μελέτη και όχι νέα που να αφορά την τρέχουσα κυνηγητική περίοδο όπως απαιτεί η νομοθεσία και η νομολογία.
Όμως, σύμφωνα με την Ένωση, παράνομα η λήξη της θήρας γίνεται κλιμακωτά, ενώ έπρεπε η ημερομηνία της λήξης να είναι κοινή για όλα τα είδη. Δηλαδή δεν έπρεπε η λήξη της θητείας του κυνηγιού της πετροπέρδικας να είναι 15.12.2013, του φασιανού την 31.12.2013, του λαγού την 10.1.2014, του αγριόχοιρου την 20.1.2014, της νησιώτικης πέρδικας την 15.12.2013, αλλά για όλα τα είδη να υπάρχει μια ημερομηνία λήξης της θήρας.
Ακόμη, υπογραμμίζει η Ένωση, είναι παράνομη η εν λόγω υπουργική απόφαση, καθώς η κυνηγητική δραστηριότητα κατά τα τέλη του καλοκαιριού και μέχρι 15 Οκτωβρίου συμπίπτει με τον αναπαραγωγικό κύκλο των πτηνών, τόσο των θηρευσίμων, όσο και των προστατευομένων, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου αρχίζει η μετανάστευση των αποδημητικών πτηνών.
Παράλληλα, δεν λαμβάνεται υπόψη στην επίμαχη υπουργική απόφαση ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ούτε όμως υπάρχει πρόβλεψη απαγόρευσης της θήρας για τις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Νatura 2000.
Η Ένωση αναφέρει ακόμη, ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και την νομολογία (παλαιότερες αποφάσεις) του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τέλος, η προσωρινή διαταγή της κ. Θεοφιλοπούλου ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Marpessa ή κατά το αρχαιοελληνικόν Μάρπησσα είναι το όνομα του νέου ξενοδοχείου στο Αγρίνιο.Στην ελληνική μυθολογία η Μάρπησσα ήταν θυγατέρα του ποτάμιου θεού Ευήνου.  Η Μάρπησσα απήχθη από τον Ίδα, που την είχε δει να χορεύει στο ιερό της «Ορτυγίας Αρτέμιδος», επάνω στο όρος Χαλκίς της Αιτωλίας. Ο Εύηνος κυνήγησε πάνω σε ένα άρμα τον Ίδα μέχρι τον ποταμό Λυκόρμα. Εκεί ο Ίδας του ξέφυγε επειδή είχε φτερωτό άρμα που του είχε δώσει ο πατέρας του, ο θεός Ποσειδώνας.
Αρχείο:Rape Marpessa Staatliche Antikensammlungen 2417 n2.jpg

Ο Ίδας και η Μάρπησσα πήγαν στη Μεσσήνη, εκεί όμως ο θεός Απόλλων ερωτεύθηκε τη Μάρπησσα και θέλησε να την αρπάξει. Την ώρα που ο Ίδας και ο Απόλλων μονομαχούσαν, επενέβη ο Δίας, ο οποίος προέτρεψε τη Μάρπησσα να διαλέξει ποιον από τους δύο θα ήθελε ως σύζυγό της. Τότε η κοπέλα, επειδή φοβήθηκε μήπως την εγκαταλείψει ο Απόλλων όταν θα γερνούσε, επέλεξε τον Ίδα.
Η απλή αυτή μορφή του μύθου εμφανίζεται και στον Σιμωνίδη.

epi-Marpessa-Hotel13
 Ο Σχολιαστής του Ομήρου όμως γράφει ότι ο Εύηνος εξανάγκαζε τους μνηστήρες της Μάρπησσας να διαγωνισθούν μαζί του στην αρματοδρομία, έκοβε τα κεφάλια των νικημένων και στόλιζε με αυτά τους τοίχους του ανακτόρου του ή του ναού του Ποσειδώνα, δηλαδή έκανε ό,τι και ο Οινόμαος. Σε άλλη εκδοχή μάλιστα ο Εύηνος έκτισε ολόκληρο ναό μόνο από τα κρανία αυτά! Η μεγάλη ομοιότητα των μύθων Οινομάου - Ιπποδαμείας και Ευήνου - Μάρπησσας καταλήγει σε συνένωσή τους στη μεταγενέστερη παράδοση του Πλουτάρχου: ο Εύηνος είχε νυμφευθεί την κόρη του Οινομάου. Στον αρχικό μύθο όμως σύζυγος του Ευήνου και μητέρα της Μάρπησσας είναι η Αλκίππη.
Ο Όμηρος αναφέρει ως συνέχεια του αρχικού μύθου αρπαγή της Μάρπησσας από τον Απόλλωνα και επανάκτησή της από τον Ίδα, ενώ δεν αναφέρει τίποτα για τον Εύηνο. Ο Παυσανίας γράφει ότι στη Λάρνακα του Κυψέλου απεικονιζόταν η επανάκτηση της Μάρπησσας από τον Ίδα σε βάρος του Απόλλωνα, ενώ την αναπαράσταση συνόδευαν και εξάμετροι στίχοι.
Σε δύο αττικές αγγειογραφίες απεικονίζεται ο Δίας να διευθετεί τη διαφορά του Ίδα και του Απόλλωνα σχετικώς με τη Μάρπησσα. Σε ετρουσκικό καθρέφτη η Μάρπησσα παριστάνεται ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Ίδα.
Με το όνομα Μάρπησσα αναφέρεται και μία βασίλισσα των Αμαζόνων.
 Ένα κτήριο στολίδι που ευτυχώς δεν χάθηκε όπως τόσα άλλα, χάρις στην αγάπη των ιδιοκτητών του για την γενέθλια Γη αλλά και τη σημαντική οικονομική συμβολή τους στην επένδυση.
Ένα κτήριο ορόσημο για την πόλη. Ένα κτήριο στολίδι που το Αγρίνιο κινδύνεψε να χάσει, ξαναγεννήθηκε ως ένας χώρος φιλοξενίας που όμοιός του δεν υπάρχει σε ολόκληρη ίσως την Αιτωλοακαρνανία. Το ξενοδοχείο Marpessa άνοιξε τις πόρτες του στην καρδιά της πόλης.
Οι «οικοδεσπότες» Κώστας και Μαριάννα Πιστιόλα έκαναν μια πρώτη ξενάγηση στους χώρους του «λιτά- πολυτελούς» νέου ξενοδοχείου.
Το θεματικό μοτίβο του κινείται γύρω από το νερό, λόγω του πλούτου των υδάτων της Αιτωλοακαρνανίας. Και το όνομα του το πήρε από τη πριγκίπισσα Mάρπησσα, κόρη του βασιλιά Ευήνου. Σύμφωνα με τη μυθολογία η Μάρπησσα ανάμεσα στον θνητό Ίδα και τον Θεό Απόλλωνα επέλεξε να ζήσει μια συμβατική, απλή ζωή επιλέγοντας τον Ίδα για άντρα της. Η Μάρπησσα λοιπόν, το σύμβολο της σύνεσης, έδωσε το όνομά της στο ξενοδοχείο. Και με αυτή ακριβώς τη σύνεση οι δημιουργοί του μεταχειρίστηκαν από την αρχιτεκτονική του, της οποίας δεν άλλαξαν ούτε τα τυχόν λάθη, μέχρι και τη τελευταία πέτρα. Ότι δεν σώθηκε από τον χρόνο αντικαταστήθηκε από ακριβή αντίγραφα, σμιλεμένα στο χέρι από τεχνίτες.
Σε βάθος 4-5 μέτρων κάτω από τα  θεμέλια του κτηρίου ρέει νερό και κάπου εκεί ανακαλύφθηκε και ένα πηγάδι… Το νερό αυτό διατρέχει όλο το κτήριο και από αυτό τροφοδοτείται ακόμη το σπα και η πισίνα του. Το σπα μάλιστα έχει το όνομα «9 λίμνες» που οι ιδιοκτήτες του εμπνεύστηκαν από τις 9 λίμνες της περιοχής.
Ο κάθε όροφος, το κάθε δωμάτιο του κτηρίου, λένε το καθένα κι από μια ξεχωριστή ιστορία. Οι χρωματισμοί γήινοι, τα υφάσματα σε προκαλούν να τα αγγίξεις, η θέα από το μπαλκόνι της σουίτας του τελευταίου ορόφου ένας «πίνακας» που απεικονίζει το Αγρίνιο από ψηλά. Και αν ισχύει αυτό που ο κ. Κώστας Πιστιόλας είπε σχετικά με τη θερμή φιλοξενία των Αγρινιωτών, ότι όμοιά της είναι δύσκολο να βρεθεί σε όλη την Ελλάδα, το Marpessa  θα αποτελέσει από δω και στο εξής το σύμβολο της φιλοξενίας αυτής.
 Eπισκεφτείτε το site του ξενοδοχείου ΕΔΩ

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Αλβανός σεσημασμένος έκλεψε τη δεξιά χείρα του Αγίου Πολυκάρπου

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

koi-xeri-polykarpoyΑλβανός σεσημασμένος για ληστείες είναι ο αρχαιοκάπηλος που βεβήλωσε το μοναστήρι της Αμπελακιώτισας τον περασμένο Μάρτιο στην ορεινή Ναυπακτία και έκλεψε τμήμα του λειψάνου του Αγίου Πολυκάρπου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στο μοναστήρι βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα και γενετικό υλικό του ιερόσυλου δράστη. Επίσης έχουν καταγραφεί και τηλεφωνικές κλήσεις από το κινητό του τη νύχτα της κλοπής στην περιοχή, οι οποίες προέκυψαν μετά από άρση απορρήτου που ζήτησαν οι αρχές.
Η ανεύρεση της δεξιάς χείρας του Αγίου Πολυκάρπου αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την αστυνομία, καθώς υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από εκκλησιαστικούς κύκλους. Ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ.κ. Ιερόθεο για την πορεία των ερευνών.
Το λείψανο της δεξιάς χειρός του Αγίου Πολυκάρπου κοσμούσε τα τελευταία 500 χρόνια στην ιερά μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αμπελακιώτισσα της Ορεινής Ναυπακτίας όπου έφταναν οι πιστοί για να λάβουν την ευλογία του, ενώ θεωρείται και θαυματουργό.

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

ΙΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW. AGRINIOREPORT.COM)

ΙΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΜΗ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ WWW. AGRINIOREPORT.COM)

ΙΟΝΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ

Εξοργισμένοι οι πολίτες με την κατάσταση στον παράπλευρο δρόμο της Ιονίας και την καταστροφή των κτημάτων τους. «Ναι» στην επανεκκίνηση, προέχουν, όμως, άλλες ανάγκες…
Exif_JPEG_422


Στη θέση «25″ του τμήματος  Αγγελόκαστρο – Κουβαράς της Ιωνίας οδού, λόγω κακοτεχνιών με την πρώτη βροχόπτωση  διαλύονται τα πάντα. Πρόκειται για τον παράπλευρο δρόμο της Ιωνίας οδού και για μήκος 800 περίπου μέτρων. Εκεί η κατάσταση είναι εξοργιστική και απελπιστική.
Οι πολίτες που έχουν τα κτήματά τους στην περιοχή καταγγέλλουν στο agrinioreport.com ότι είναι σχεδόν αδύνατο να διέλθει κανείς τον παράπλευρο της Ιονίας δρόμο, …ακόμη κι αν διαθέτει τρακτέρ…!!!
Exif_JPEG_422
 «Οι χορηγίες τέλειωσαν», λένε με έμφαση οι καταγγέλλοντες, που, λόγω κρίσης, δεν μπορούν πλέον να διαθέτουν τα χρήματα που έδιναν (οι ιδιοκτήτες των όμορων κτημάτων) για να επισκευάσουν μόνοι τους το οδικό δίκτυο,… με κίνδυνο να διωχθούν ποινικά από το υπ. Υποδομών.
Αλήθεια, ποιος παρέλαβε αυτό το έργο; Η αρμόδια υπηρεσία του Υποδομών, που παραχώρησε τη συντήρηση του έργου, τι έχει να πει;
Γνωρίζει η Περιφέρεια την κατάσταση; Και ποια η θέση του Δήμου;
Exif_JPEG_422
Exif_JPEG_422
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 4Χ4. ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΧΩΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!!
Το πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των κατοίκων, δεν είναι μόνο η επιεικώς άθλια κατάσταση του δρόμου, οι συχνότατες ζημιές στα οχήματά τους, οι κίνδυνοι πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων και η αδυναμία πρόσβασης στα κτήματά τους. Τα βρόχινα νερά έχουν σιγά-σιγά μεταφέρει μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών, που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν «σκεπάσει» το χώμα σε καλλιέργειες, δενδρώδεις κυρίως, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγικότητα των ίδιων των χωραφιών… και να καταστραφούν πολλά δέντρα: «Τι να φυτέψω στο αμμοχάλικο;», μας είπε ένας εξ αυτών!
Το υπουργείο δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον στις αλλεπάλληλες οχλήσεις των κατοίκων, οι οποίοι και δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά, αν δεν υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα η απαραίτητη μέριμνα.
Exif_JPEG_422
Το υπουργείο, βέβαια, αυτή την περίοδο ασχολείται συστηματικά με την προσπάθεια επανεκκίνησης των αυτοκινητοδρόμων και τις συμβάσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι τελικές υπογραφές θα μπουν μέχρι τα τέλη του μηνός και τον Δεκέμβριο θα γίνει η επικύρωση απ’ τη Βουλή. Πριν, όμως, ξεκινήσει (για μια ακόμη φορά) το έργο, …μήπως θα έπρεπε το υπουργείο να ασχοληθεί και με τις μισές κι ανέσωστες δουλείες που άφησε πίσω;
Και με την ευκαιρία: Eπιτέλους, κάντε κάτι και γι’ αυτή την αντιαισθητική πλαστικούρα στους κόμβους του Κεφαλοβρύσου και του Κουβαρά… Αυτοί δεν είναι κόμβοι. Παιχνίδι με σφηνοτουβλάκια είναι….

Exif_JPEG_422
Exif_JPEG_422  Exif_JPEG_422  Exif_JPEG_422  Exif_JPEG_422  Exif_JPEG_422  Exif_JPEG_422  

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΒΕΝΙΔΑ ΔΙΑΓΟΝΑΛ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ

ΠΩΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ.
Του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ
Δικηγόρου
π. Δημάρχου Θεστιέων
Το 2010 περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι κλήθηκαν στις κάλπες για να αποφασίσουν για το μέλλον της ΑΒΕΝΙΔΑ ΔΙΑΓΟΝΑΛ, της κεντρικής λεωφόρου της Βαρκελώνης, η οποία χωρίζει στα δύο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Το δημοψήφισμα αυτό για το μέλλον ενός τόσο σημαντικού και μεγάλου έργου είχε προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 2010. Μέχρι τότε, ο Δήμος της Βαρκελώνης είχε εκπονήσει δύο σχέδια -προμελέτες για να τις θέσει στην κρίση των πολιτών. Σκοπός του Ζόρντι Χερέου, Δημάρχου της Βαρκελώνης, ήταν η μεταμόρφωση μιας οδικής αρτηρίας που βούλιαζε καθημερινά από εκατό χιλιάδες αυτοκίνητα, σε μια φιλόξενη  λεωφόρο όπου θα μπορούσαν να συνυπάρχουν αυτοκίνητα, πεζοί και ποδηλάτες. Με άλλα λόγια ο στόχος ήταν η ΑΒΕΝΙΔΑ ΔΙΑΓΟΝΑΛ να μοιάζει περισσότερο στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων  της πόλης των Παρισίων, παρά σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας του Λος Άντζελες.
Με αυτό το στόχο ο Δήμος μελέτησε την επέκταση των γραμμών του τραμ, τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση πρασίνου και την αναβάθμιση όλου του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά στοιχεία, παγκάκια κλπ).
 
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Οι πολίτες κλήθηκαν να δώσουν τις δικές τους προτάσεις απαντώντας σε ένα ερώτημα: «Εσύ πως θα ήθελες την ΑΒΕΝΙΔΑ ΔΙΑΓΟΝΑΛ;». Αφού έλαβε τη γνώμη των πολιτών μόνο τότε ο Δήμος Βαρκελώνης προχώρησε στην οριστική μελέτη του έργου. Το εγχείρημα αυτό της Βαρκελώνης θέτει τον πολίτη συμμέτοχο στη διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων που τον αφορούν και αυτό σίγουρα είναι πολύ θετικό για μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική.
Είμαι βέβαιος ότι το πάρκο Αγρινίου έχει για τους πολίτες του Δήμου Αγρινίου, οι οποίοι μάλιστα έχουν βιωματική σχέση μ’ αυτό και θα ήθελαν να έχουν λόγο για την τύχη του, ισοδύναμη ίσως και μεγαλύτερη αξία, με αυτήν που έχει η Αβενίδα Διαγονάλ για τους πολίτες της Βαρκελώνης.
Στο άρθρο 216 ν.3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) προβλέπεται η δυνατότητα των Δημοτικών Αρχών, για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους να διεξαγάγουν Τοπικό Δημοψήφισμα.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι στο Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπονται διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών όμοιες μ’ αυτές που εφαρμόστηκαν στο Δήμο της Βαρκελώνης εντούτοις αγνοούνται εντελώς  από το τοπικό σύστημα εξουσίας ή «το σύστημα» όπως εύστοχα αποκαλούν οι πολίτες, στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου.
Ο δημόσιος χώρος στην περιοχή μας είναι κατειλημμένος από το τοπικό σύστημα εξουσίας που έχει εγκιβωτίσει την κοινωνία στον ιδιωτικό χώρο. Η κοινωνία και οι πολίτες είναι αποκλεισμένοι. Είναι σαφές ότι το τοπικό σύστημα εξουσίας δεν επιθυμεί οι πολίτες να ανακατεύονται στη διαχείριση των Δημοτικών υποθέσεων. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος υποχρεώθηκε να συζητήσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο εξαιτίας των διαμαρτυριών και της πρωτοβουλιακής δυναμικής που ανέπτυξαν οι πολίτες. Μια συζήτηση βεβαίως η οποία έγινε κατόπιν εορτής αφού ο Δήμος είχε ήδη αποφασίσει, ερήμην των πολιτών, το είδος της παρέμβασης και είχε οριστικοποιήσει την πρότασή του με αποτέλεσμα να μη χωρεί οποιαδήποτε τροποποίηση στο φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.
Ο Δήμος οφείλει και μπορεί να είναι ένας δημόσιος χώρος συμμετοχής, ουσιαστικής και ζωντανής διαβούλευσης με λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα κλπ. Το πρότυπο της μονομερώς αποφασίζουσας Δημοτικής Αρχής είναι ξεπερασμένο.
Λέμε  ΝΑΙ στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του Πάρκου  η οποία όμως θα πρέπει να οδηγεί στην προστασία και αναζωογόνησή του γιατί το πάρκο Αγρινίου δεν είναι απλώς ένας χώρος αναψυχής αλλά πρόκειται για ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και ως προς τη φυσικότητά του  και ως προς την ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του.
Για το λόγο αυτό η αναβάθμιση του πάρκου προϋποθέτει: :
Α) Την εκπόνηση Περιβαλλοντικής και Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης.
Οι μελέτες αυτές δυστυχώς δεν υπάρχουν. Οι μελέτες αυτές με βάση την αρχή της βιωσιμότητας που αποτελεί κανόνα κοινωνικής και πολιτειακής συμπεριφοράς και τις συνταγματικές επιταγές του Άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και του κοινού ή κανονιστικού νομοθέτη για τη μη επιδείνωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων και τη μη υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος θα οδηγούσαν κατά τεκμήριο σε παρεμβάσεις. ήπιες και συμβατές με τη φυσιογνωμία και την αισθητική του πάρκου Αγρινίου
Μάλιστα κατά την άποψή μου οι μελέτες αυτές θα έπρεπε να έχουν προκύψει μετά από ένα Πανελλήνιο διαγωνισμό αφενός μεν διότι αφορούν σε παρεμβάσεις σε ένα ιστορικό-φυσικό μνημείο, στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης του Αγρινίου που αποτελεί μοναδικό πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης μιας πυκνοδομημένης περιοχής η οποία έχει σοβαρότατο έλλειμμα πρασίνου και αφετέρου διότι οι μελέτες αυτές θα μείωναν τις ανησυχίες, τις αμφισβητήσεις και τη σύγχυση που επικρατεί σήμερα γύρω από το θέμα. 
Διότι με βάση τα στοιχεία που έφεραν στο φως της δημοσιότητας οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση εκπροσωπώντας πολίτες του Αγρινίου, το έργο μεταξύ άλλων αφορά:
·         Πέρα από την υλοτόμηση των δέντρων για τον αριθμό των οποίων υπάρχει ασάφεια και σύγχυση, τη δημιουργία γκαζόν σε 32 στρέμματα δηλαδή σε όλη την ωφέλιμη έκταση του πάρκου (αφαιρώντας αναψυκτήριο, εκκλησία, κηποθέατρο και δρομάκια).  Το γκαζόν εκτός από το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης (λίπανση, κούρεμα κλπ), απαιτεί 4 φορές το χρόνο ψεκασμούς με επικίνδυνα  ζιζανιοκτόνα, βλαβερά για την υγεία των ανθρώπων αλλά και καταστροφικά για τη βιοποικιλότητα του πάρκου, ενώ για την άρδευσή του απαιτούνται 200 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
·         Εκσκαφές περισσότερες από 10.000 κυβικά μέτρα, κατασκευές από τσιμέντο περισσότερες από 2600 κ. μ. και τοποθέτηση περισσοτέρων από 110.000 κιλά σιδηρού οπλισμού και μεταλλικών κατασκευών.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.700.000 ευρώ. Από αυτά οι εργασίες πρασίνου καταλαμβάνουν μόλις 411.000 ευρώ.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ήπια αλλά για δραστικότατη παρέμβαση η οποία ανατρέπει τη δομή, το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του πάρκου και για το λόγο αυτό ήταν όχι απλώς αναγκαία αλλά επιβεβλημένη η εκπόνηση των προαναφερομένων μελετών (περιβαλλοντικής και ειδικής αρχιτεκτονικής) γιατί θα απέτρεπαν τέτοιου είδους βλαπτικές και αντίθετες με την αρχή της βιωσιμότητας επιλογές.
Β) Τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης για την αναβάθμιση του Πάρκου.
Διότι οι πόλεις είναι οι άνθρωποί τους και οι πολίτες αποτελούν το σημαντικότερο κοινωνικό κεφάλαιο. Η ανάπτυξη και η εμβάθυνση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας αποτελεί εγγύηση για την υπεράσπιση της ποιότητας ζωής. Άλλωστε ένας Δήμος που παρακινεί τους πολίτες του να συμμετάσχουν στη τοπική διακυβέρνηση εμπλουτίζει θετικά το περιεχόμενο της δημοτικής πολιτικής με τις ιδέες και τις προτάσεις τους και είναι περισσότερο πιθανό να αναπτύξει πολιτικές και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους.
Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι η αναθέσμιση και η θεσμική ανασυγκρότηση των λειτουργιών του Δήμου, που θα αποδίδει το σύνολο των πολιτικών λειτουργιών στους πολίτες και θα ενεργοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Αλλά αυτά αποτελούν ψιλά γράμματα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία προτιμά να διαμορφώνει τη δημοτική πολιτική ερήμην των πολιτών και να την επιβάλει με μηχανισμούς καταστολής ανατρέποντας έτσι πλήρως την αντίληψη του προκατόχου του σημερινού Δημάρχου καθώς επίσης και άλλων αυτοδιοικητικών στελεχών και δημοτικών λειτουργών, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι «η πιο τρυφερή μορφή εξουσίας»!
Αποτελεί μοναδική περίπτωση στα αυτοδιοικητικά χρονικά να εφαρμόζεται δημοτική πολιτική και να εκτελούνται δημοτικά έργα με την παρουσία–παρέμβαση δυνάμεων καταστολής.

Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

ΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΗΛΑΔΗΣ ΤΡΕΛΑΙ ΑΙ ΚΟΝΟΜΑΙ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ! 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΚΡΙΣΗΣ ! ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!!!

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Σε αυτόν τον τόπο, αυτή η δημοτική αρχή, δεν ανέχεται «ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ  ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: ¨.....είναι αυτονόητο πως οι εργαζόμενοι στον έλεγχο δεν οφείλουν να γνωρίζουν κάθε επίσημο πρόσωπο.....
Ένταση και ύβρεις εκατέρωθεν σημειώθηκαν πριν το ξεκίνημα της παράστασης «Ποιος τη Ζωή μου» μεταξύ του Δημάρχου Μεσολογγίου και του σκηνοθέτη της παράστασης.

Σε επιστολές που εστάλησαν και από τις δυο πλευρές στον τύπο περιγράφονται σκηνές απείρου κάλους που διαδραματίστηκαν ανάμεσα στους δυο άνδρες με το δήμαρχο Μεσολογγίου να δημιουργεί θέμα στην είσοδο του Αρχαίου Θεάτρου υβρίζοντας τον κ. Μουμουλίδη. Στο επεισόδιο ήταν μπροστά και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ο οποίος ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά από όλα όσα συνέβησαν ο σκηνοθέτης της παράστασης απέστειλε επιστολή στην οποία επιτίθεται στο δήμαρχο Μεσολογγίου για τη συμπεριφορά του. Μόλις έγινε γνωστή η επιστολή ο Παναγιώτης Κατσούλης δεν την άφησε αναπάντητη. Γεγονός είναι ότι μπροστά στα μάτια πολλών θεατών στην είσοδο του Αρχαίου Θεάτρου οι θεατές «απόλαυσαν» ένα απίστευτο θέαμα που ανέδειξε αφ΄ ενός μεν τη βουλιμία κάποιων αυτοαποκαλούμενων σκηνοθετών που ο απώτερος σκοπός τους είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων κερδών αφ΄ ετέρου δε,  ανέδειξε τον παραδοσιακό τσαμπουκά των μεσολογγιτών τοπικών αρχόντων με τους οποίους έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν και έχουμε για τις παραμονές των εκλογών πολλά ράμματα για τη γούνα τους καθώς κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι οι έξωθεν των τειχών είναι βάρβαροι. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με την ποιότητα των επιστολών των δύο επιφανών ανδρών έτσι για να γελάσει και λίγο το χειλάκι μας αυτές τις δύσκολες μέρες.


Η επιστολή Μουμουλίδη στον Π. Κατσούλη

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ,του Θέμη Μουμουλίδη, σκηνοθέτη της παράστασης «Μίκης Θεοδωράκης – Ποιος τη ζωή μου»,  προς τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2013 
Κοιν: Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου
κ. Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Μ.Μ.Ε. Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Ο Θ.Μουμουλίδης
Κύριε Δήμαρχε,
μετά το χθεσινοβραδινό επεισόδιο , και την φραστική επίθεσή σας εναντίον μου, κατά την είσοδό σας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου Οινιαδών, αισθάνομαι πως οφείλω δημόσια να  απαντήσω στον τρόπο συμπεριφοράς σας.
Δεν γνωρίζω τους πραγματικούς λόγους του εκνευρισμού σας, και της αγοραίας συμπεριφοράς σας, όμως, το να αποκαλείς έναν φιλοξενούμενό σου «τυχοδιώκτη» και «αλήτη» είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Η αλήθεια είναι πως οι παρευρισκόμενοι στο επεισόδιο κατάλαβαν στην πράξη, τι σημαίνει μια τρικοσμοκικής αντίληψης συμπεριφορά.
Από τον Φεβρουάριο, γνώριζε ο κύριος Καρατσόλης, αντιδήμαρχός σας, τις δυσκολίες της παρουσίασης της παράστασης  «Μίκης Θεοδωράκης- Ποιος τη ζωή μου». Όχι μόνο το υψηλό κόστος της παράστασης, αλλά και μια σειρά τεχνικών δυσκολιών, τις οποίες διαπίστωσε χθες το βράδυ και το κοινό, καθιστούσαν δύσκολο το εγχείρημα. Παρ’ όλα αυτά δεχθήκαμε την πρόσκλησή σας για μια παράσταση στο θέατρο Οινιαδών, πιστεύοντας πως θα έχουμε τη συμπαράστασή σας, στη δύσκολη προσπάθειά μας. Πριν από δέκα μέρες αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε πως για κάποιους λόγους,ανεξάρτητους από εμάς, η παράσταση θα είχε μειωμένο ενδιαφέρον, στις Οινιάδες. Ενημέρωσα προσωπικά την υπάλληλό σας πως θα έπρεπε να είχαμε μια καλύτερη οργάνωση και βοήθεια στον τομέα της επικοινωνίας αλλά και των προπωλήσεων. Την παρακάλεσα επίσης να ενημερώσει τους αρμοδίους. Όταν το βράδι της Παρασκεύης [9/8] ενημερώθηκα πως είχαν προπωληθεί 60 μόλις εισιτήρια, σε μια παράσταση που ο μέσος όρος προπωλήσεων ξεπερνά τα 800, ζήτησα από την υπάλληλό σας, να ενημερώσει  κάθε αρμόδιο, πως η παράσταση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για καθαρά οικονομικούς λόγους.
Τότε ξεκίνησε η «επανάστασή» σας. Δέχθηκα προσωπικά μηνύματά σας μέσω συνεργατών σας. Και πως είναι εντολή δημάρχου να σας υποβάλω γραπτώς τους λόγους για τους οποίους θα αναβαλλόταν η παράσταση [ αλήθεια σε ποια εποχή ζείτε;] και στη συνέχεια μέσω του νομικού σας εκπροσώπου μια σειρά περίπου απειλών… Εσείς βέβαια δεν καταδεχθήκατε να ακούσετε τους λόγους… γιατί μάλλον έτσι λειτουργείτε,ως «άρχων». Πρώτα προειδοποιείτε μέσω εκπροσώπων και στην συνέχεια επιφέρετε προσωπικά το τελικό χτύπημα.
Παρ’ όλα αυτά σε συνεννόηση με τον αντιδήμαρχό σας κύριο Καρατσόλη, συμφωνήσαμε , παρά την αντίρρηση του παραγωγού της παράστασης, να γίνει η παράσταση στις Οινιάδες, με την υπόσχεση πως έστω και την τελευταία στιγμή, θα εντείνατε την επικοινωνιακή σας πολιτική.
Γνωρίζετε επίσης,  ότι προσωπικα ανέλαβα την ευθύνη να γίνει η παράσταση πιστεύοντας στα λόγια των συνεργατών σας.
Η αλήθεια είναι κύριε δήμαρχε πως κακώς ήρθαμε σε ένα χώρο αφιλόξενο. Θα έπρεπε να είχαμε επιμείνει στην ακύρωση της παράστασής μας, αφού μάλλον οι συνεργάτες σας, δεν μπορούν  να υποστηρίξουν ένα σημαντικό γεγονός.
Στη θέση σας, θα με προβλημάτιζε το γεγονός, ότι οι Οινιάδες εξελίσονται σε έναν χώρο που δεν ελκύει –πλέον- θεατές. Αντί αυτού, εξαντληθήκατε στο να εκστομίζετε επί διήμερο μέσω εκπροσώπων σας απειλές .
Τίποτα δεν καταλάβατε δυστυχώς. Ούτε τις δυσκολίες της παραγωγής, ούτε το υψηλό κόστος, ούτε τη σημασία του να γίνει η παράσταση.
Συναντήσαμε τους πλέον αφιλόξενους και απρόθυμους παράγοντες, όπου ως απεδείχθη, το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ο αριθμός των προσκλήσεων που θα έβαζαν στο χώρο.
Τα μόνο που ζητήσαμε ήταν η κατασκευή ενός μικρού πατώματος στην ορχήστρα του θεάτρου, διότι το υλικό της ορχήστρας είναι επικίνδυνο για κάθε παράσταση. Επίσης, δύο τόνους νερού για την στήριξη των φωτιστικών πύργων και βέβαια τη βοήθειά σας στην οργάνωση της παράστασης.
Το βράδι της παράστασης δεν υπήρξε ούτε ένας εκπρόσωπός σας, στο θέατρο να υποδεχθεί μια ομάδα 65 ανθρώπων που έφτασαν στο θέατρο της πόλης σας. Επί 8 ώρες περιμέναμε δυο κυβικά νερού.Η μόνη συνεργασία που συναντήσαμε ήταν από τον υπάλληλο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Γύρω στις 9μμ, και αφού οι συνεργάτες μας στην είσοδο του θεάτρου, διαπίστωναν ανεξέλεγκτη είσοδο θεατών στο θέατρο, η υπάλληλός σας μας έδωσε κατάλογο προσκλήσεων που έφερε την υπογραφή σας!!!, και συνοδευόταν από σειρά ανυπόγραφων σελίδων με ονόματα!!! που δεν γνώριζαν ούτε οι άνθρωποι που ζητούσαν τις προσκλήσεις. Το μεγαλείο της αυθαιρεσίας! Άνθρωπος που δήλωνε αντιδήμαρχος σας, βρισκόταν στην είσοδο του θεάτρου επιχειρώντας να εξυπηρετήσει με ελεύθερο είσοδο σειρά γνωστών του με τρόπο που μόνο σε εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής δεν ταιριάζει.
Και βέβαια έφτασε η στιγμή της γενναίας «εισβολής του Μεσολογγίου» στο θέατρο. Εσείς προσωπικά επικεφαλής μεγάλης ομάδας ατόμων κάθε ηλικίας, που ξεπερνούσαν τους σαράντα κυριολεκτικά, εισβάλατε στο θέατρο, δηλώνοντας πως είστε ο δήμαρχος και η ακολουθία σας ήταν δημοτικοί σύμβουλοι, πετώντας  μάλιστα στα μούτρα των δύο εργαζομένων υπευθύνων για έλεγχο εισιτηρίων τον κατάλογο ονομάτων του Δημοτικού συμβουλίου.
Μαζί σας και ο ομολογουμένως ευγενής, περιφερειαρχής κύριος Κατσιφάρας. Στη συνέχεια και απροκάλυπτα ενώπιον εκατό και πλέον ανθρώπων με αποκαλέσατε «τυχοδιώκτη» και «αλήτη». Και ευτυχώς το ακροατήριο ήταν αρκετό ώστε να συνειδητοποιήσει μέσω της συμπεριφοράς σας, τι είναι τυχοδιωκτισμός και τι αλητεία. Τι χυδαιότητα και βρωμιά.
Να σημειώσω πως ο κύριος Κατσιφάρας αρνήθηκε να εισέλθει στο χώρο ζητώντας επίμονα να πληρώσει το αντίτιμο του εισιτηρίου του, δηλώνοντας πως ντρέπεται για το επεισόδιο.
Μια πρώτη παρατήρηση: Σε κανένα από τους καταλόγους προσκλήσεων, δεν υπήρχαν ονόματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανέργων κ.λ.π., όπως κάνουν καθημερινά οι δημοτικές αρχές που μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε.
Κύριε δήμαρχε
δεν γνωρίζω πως πολιτεύεσθε και ποιο είναι το έργο σας, αφού αυτό είναι υπόθεση της κοινωνίας στην οποία πολιτεύεσθε. Μπορώ μόνο να βεβαιώσω την αυταρχική , μονοκρατορικής διάστασης, και μεσαιωνικής αντίληψης συμπεριφορά σας. Μπορώ να βεβαιώσω πως χρησιμοποιείτε τον πολιτισμό και το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών, ως χώρο κοσμικής συνάθροισης και πεδίο εξυπηρέτησης των προσωπικών σας δημοσίων σχέσεων. Υπήρξαμε πολλές φορές φιλοξενούμενοι στον ίδιο χώρο. Τύχαμε πάντα μιας ευγενούς υποδοχής από κοινό και διοργανωτές. Επομένως η συμπεριφορά σας δεν βαρύνει καθόλου τους κατοίκους της περιοχής που διοικείτε, αλλά εσάς προσωπικά.
Η αγενής και άξεστη συμπεριφορά σας σε φιλοξενούμενους σας είναι μνημειωδης. ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ Ο “ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ” ΣΑΣ. Φαντάζομαι πως θα πρέπει να αισθανόμαστε και υποχρεωμένοι που αποδεχθήκαμε την πρόσκλησή σας. Αλλά μάθετε κύριε δήμαρχε, πως αυτή η συμπεριφορά κατάγεται όχι από περιοχές αλλά από την πρόσφατη διαδρομή των ομολόγων σας, κάθε μορφής πολιτικών και πολιτευτών,  στην ελληνική επικράτεια. Με τη συμπεριφορά σας δεν προσβάλατε εμένα , αλλά ένα σύνολο 65 συντελεστών που σας τίμησαν με  το έργο τους, ενώ προσωπικά δεν το αξίζατε. Προσβάλατε μια παράσταση που υποδέχεται το ελληνικό κοινό, με σεβασμό στο πρόσωπο του δημιουργού που αναφέρεται. Προσβάλατε εργαζόμενους ανθρώπους που είναι αλληλέγγυοι σε κάθε απολυμένο στην Ελλάδα. Προσβάλατε μια παράσταση που έδωσε χώρο και βήμα έκφρασης σε απολυμένους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, Αμαλιάδα…
Προφανώς και δεν σας αφορά ο πολιτισμός.  Θεωρείτε μάλλον πως ένας θίασος 65 συντελεστών είναι περιφερόμενες μεσαιωνικές πόρνες και σαλτιμπάγκοι. Ανυποψίαστος και ευτυχής, τίποτε δεν καταλάβατε.  Διαφορετικά θα φροντίζατε να υπήρχε ένας άνθρωπος να υποδεχθεί τον θίασο, να υπήρχε λίγο νερό , να υπήρχαν στοιχειωδώς διαμορφωμένα καμαρίνια, να υπήχε μια χημική τουαλέτα και όχι όλη αυτή η βρωμιά. Αν σας ενδιέφερε ο πολιτισμός, θα φροντίζατε να τοποθετήσετε δέκα επιγραφές ώστε να φθάνει ο θεατής στο θέατρο, και όχι να περιπλανάται επί ώρες στα χωράφια της περιοχής.
Θα περίμενε κανείς να σας προβληματίζει το γεγονός πως ένας τόσο ιστορικός χώρος είναι, πανελλαδικά,  ο πλέον  ανοργάνωτος . Θα έπρεπε να σας προβληματίζει το γεγονός πως το κοινό, πέραν της οικονομικής κρίσης, σας έχει γυρίσει τις πλάτες, με αποτέλεσμα οι σκορπιοί να είναι περισσότεροι από τους θεατές. Και βέβαια αναρωτηθείτε αν δικαιούσθε με παρόμοιες συμπεριφορές να διαχειρίζεστε έναν αρχαιολογικό χώρο.
Ο αντιδήμαρχός σας, μου ανέφερε και ως πρόβλημα το γεγονός πως πριν από ένα μήνα παίξαμε στο Αγρίνιο!!! Οφείλω να αναφέρω την άψογη συνεργασία μας με την αντιδήμαρχο Αγρινίου…
Κύριε Δήμαρχε, μεταξύ των πολλών που είπατε, μου δηλώσατε πως πρέπει να ξεχάσουμε το Μεσολόγγι. Λάθος. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το Μεσολόγγι. Με παρόμοιες συμπεριφορές το Μεσολόγγι θα ξεχάσει εσάς. Εμείς, θα συνεχίσουμε να επισκεπτόματε ανθρώπους που αγαπάμε και σεβόμαστε. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να μην ξαναπεράσουμε από τις Οινιάδες, για όσο καιρό είναι στη δική σας ανέμπνευστη και λαϊκίστικη διαχείρηση.
Τελειώνοντας , θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο περιφερειάρχη. Όμως είναι αυτονόητο πως οι εργαζόμενοι στον έλεγχο δεν οφείλουν να γνωρίζουν κάθε επίσημο πρόσωπο. Αυτό ήταν δουλειά του «οικοδεσπότη», που όφειλε να βρίσκεται  στην  είσοδο του θεάτρου για την διευκόλυνση του έργου μας και όχι για την επιμονή για εξυπηρέτηση, ενός τεράστιου αριθμού προσωπικών του γνωριμιών. Τέλος έχω στη διάθεσή σας, τον κατάλογο προσκεκλημένων που φέρει την υπογραφή σας και σύνολο ανυπόγραφων σελίδων που επισυνάπτονται, με ονόματα που εξυπηρετήθηκαν, καθώς βέβαια τον κατάλογο των 50 , κατά δήλωσή σας, μελών του δημοτικού σας συμβουλίου.
Αυτή η Ελλάδα έχει τελειώσει, όπως ελπίζω σύντομα και οι διαχειριστές του παρελθόντος.
Ευχαριστώ
Θέμης Μουμουλίδης
Σκηνοθέτης
Απάντηση Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη στον κ. Μουμουλίδη.
Η απάντηση Π. Κατσούλη

Απαντώντας στην επιστολή που σήμερα δημοσιεύσατε, σας λέγω ευθέως ότι εκτός των όσων χαρακτηρισμών σας επισύναψα κατά την είσοδο μου στο χώρο του Αρχαίου θεάτρου Οινιάδων, σας επισυνάπτω τώρα γραπτώς έναν ακόμη. Είστε επαγγελματίας ΨΕΥΤΗΣ και ΥΒΡΙΣΤΗΣ. Διότι:
Γράφετε «περί δυσκολιών που γνωρίζαμε από το Φεβρουάριο». Καμία δυσκολία δεν υπήρχε τότε. Υπογράψαμε τη σύμβαση στην οποία αναφέρονται ρητά οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις μας. «Οι δυσκολίες» προέκυψαν όταν αποφασίσατε και ενώ είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ, να κάνετε την ίδια παράσταση στο Αγρίνιο, 20 μέρες πριν την παράσταση στις Οινιάδες, προκειμένου – αχόρταγος όπως είστε – να έχετε και άλλα κέρδη. Σας το επισημάναμε τότε και μας είπατε «να μην ανησυχούμε». Όταν είδατε μια εβδομάδα πριν την παράσταση, πως λόγω της απόφασης σας να παιχθεί στο Αγρίνιο υπήρχε μειωμένη προπώληση εισιτηρίων, ζητήσατε περισσότερη προβολή. Ότι μας στείλατε ως διαφημιστικό υλικό, παρ’ όλο που ήταν λιγοστό και ελλιπέστατο, το τοποθετήσαμε και εκδώσαμε και πρόσθετο, το οποίο πληρώσαμε εμείς. Σας επισυνάπτω την αφίσα που μας στείλατε για την παράσταση στη ΧΙΟ!, που αποδεικνύει τη σοβαρότητα σας ως εταιρεία. Ακόμη πληρώσαμε (1500 €) και τοποθετήσαμε το πατάρι που μας ζητήσατε, παρ’ όλο που δεν ήταν στις υποχρεώσεις μας.
Το Σάββατο το πρωί μας ανακοινώσατε πως η παράσταση δεν γίνεται λόγω χαμηλής προπώλησης. Έως τότε είχαν προπωληθεί 140 εισιτήρια (μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού σας προς το κοινό). Σε εμένα δεν τηλεφωνήσατε ποτέ και αναγκάστηκα μέσω του νομικού μου συμβούλου να ζητήσω να μας απαντήσετε εγγράφως γιατί δεν τηρείτε τις συμβατικές σας υποχρεώσεις προς το Δήμο. Δεν το κάνατε και φοβούμενος την αγωγή αναγκαστήκατε να υπαναχωρήσετε. Κατόπιν αναλάβαμε να προπωλήσουμε και άλλα εισιτήρια, κάτι που πράξαμε προκειμένου να γίνει η παράσταση. Εκβιασμούς όμως έμμεσης αγοράς εισιτηρίων από το δήμο, διεμήνυσα στους συνεργάτες μου πως δεν επρόκειτο να δεχθώ για να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα σας.
Την Κυριακή αρχίσατε «νέα κόλπα». Ζητήσατε το πρωί και ήρθαν εκτάκτως δυο φορτηγά δικά μας, γιατί δεν ανέβαινε η νταλίκα σας. Στις 2μμ ζητήσατε δεξαμενή με νερό και πρόσθετες τάβλες για το πατάρι. Σας τα φέραμε και αυτά. Επτά άνθρωποι του δήμου (τρεις αντιδήμαρχοι, πρόεδρος Δ.Ε. Κατοχής, τρεις υπάλληλοι), ασχολήθηκαν όλο το διήμερο μ’ εσάς. Μέχρι και το ξενοδοχείο της συνεργάτιδας αδερφή σας πληρώσαμε. Και όμως μιλάτε για έλλειψη φιλοξενίας. Πέρυσι ήμασταν φιλόξενοι, φέτος «χαλάσαμε»; Πέρυσι σας έκαναν τα καμαρίνια, φέτος όχι; ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.
Είστε η μοναδική παράσταση που δεν έδωσε ούτε μια πρόσκληση για τους χορηγούς και τους συνδιοργανωτές του φεστιβάλ. Σας δόθηκε λίστα 20 ονομάτων δημοτικών συμβούλων και χορηγών και δεν επιτρέψατε την είσοδο ούτε στον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, εκ των συνδιοργανωτών του Φεστιβάλ. Όλοι αυτοί ήταν η «ανεξέλεγκτη είσοδος θεατών» που αναφέρετε και γι’ αυτούς έκανα «τσαμπουκά». Είστε ΑΓΕΝΗΣ και ΚΑΡΜΙΡΗΣ συνάμα!
¨Όσον αφορά τους αφορισμούς σας, πως «οι Οινιάδες εξελίσσονται σ’ ένα χώρο που δεν ελκύει – πλέον – θεατές» και ότι «οι σκορπιοί είναι περισσότεροι από τους θεατές», φανερώνουν το ήθος και το σεβασμό που δεν έχετε για ένα αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας εμβέλειας και τους θεατές που προσέρχονται σε συνθήκες φτώχειας έναντι αντιτίμου 20 € να παρακολουθήσουν την παράσταση σας. Δεν μας ακουμπούν όμως. Είστε πολύ ποταπός και απολίτιστος για πιάσετε στο στόμα σας τις Οινιάδες και το κοινό τους.
Καπηλεύεστε την ιστορία και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, για να κονομάτε και να εκβιάζετε, όπως κάνατε και σε άλλους δήμους που με παραπλήσιους τρόπους ακυρώσατε παραστάσεις (ΧΙΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ). Όμως μη ξεχάσετε ποτέ. Σε αυτόν τον τόπο, αυτή η δημοτική αρχή, δεν ανέχεται «ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».
Δίχως την παραμικρή εκτίμηση στο πρόσωπο σας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ: ΓΕΛΑΕΙ Ο ΠΑΣΑΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ

ΟΝΕΙΔΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
Την ώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε πολλές πόλεις της Ελλάδας έχει κάνει άλματα στην ανάπτυξη του Ιαματικού τουρισμού και των υπηρεσιών υγείας, εμείς στην Ναύπακτο κοιμόμαστε. Όποιος έχει έρθει σε επαφή με τέτοια εμπειρία είναι σε θέση να γνωρίζει ότι πολλές πόλεις ζουν κυριολεκτικά από την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιαματικού τουρισμού και εξαιτίας τέτοιων επενδύσεων η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα.
Δυστυχώς όμως η Ναυπακτία αν και διαθέτει μία ανεκτίμητη πηγή πλούτου τα Λουτρά Στάχτης, δεν έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να πετύχει ούτε τα αυτονόητα.
Να αναγνωρίσει την Ιαματική Πηγή και να εξασφαλίσει τις διεθνείς πιστοποιήσεις που απαιτούνται, για να γίνει η περιοχή μας τόπος προορισμού και να προσελκύει πακέτα τουριστών που ενδιαφέρονται για λουτροθεραπεία και αγορά άλλων υπηρεσιών υγείας.
Πρίν χρόνια ο δήμαρχος Πυλλήνης Μπουλές συζητούσε και σχεδίαζε την αξιοποίηση της πηγής. Δημιούργησε το δικό του μύθο, κάτι σαν το Ξενία της ορεινής Ναυπακτίας (όπως εύστοχα συνδύασε ο Β. Καρανικόλας σε πρωινή εκπομπή του). Μετά από μερικές τετραετίες «πολιτικής αξιοποίησης» της πηγής και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, η σημερινή κατάσταση είναι η ίδια όπως το 1964. Αν προσπαθήσει κανείς να δει την ωμή πραγματικότητα πέρα από τα μεγάλα λόγια και τις φρούδες υποσχέσεις, αυτό που αντικρίζει κανείς από τα γίδια που υπάρχουν στον χώρο των 100 περίπου στρεμμάτων, είναι η απαξίωση και η εγκατάλειψη. Απουσιάζουν τα σχέδια, οι υποδομές, η οργάνωση, οι δημόσιες σχέσεις, η έγνοια και η αγάπη για τον τόπο που διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα το βιοκλίμα, μαζί με την υπόλοιπη ορεινή Ναυπακτία. Μεταξύ της ανικανότητας και της αδιαφάνειας δεν αναγνωρίσαμε ΑΚΟΜΗ στην Ελλάδα (αλλά και διεθνώς) τον ιαματικό μας πλούτο. Αν φροντίζαμε εδώ και χρόνια να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο για τον τουρισμό που θα υπηρετούσαμε με συνέπεια και θα είχε και την ανάλογη συνέχεια, θα ήμασταν διαφορετικά. Από την άλλη στο όνομα της «πολιτικής επικοινωνίας» και των προσωπικών χειρισμών (για το μεγάλο θέμα του Τουρισμού), σπαταλούνται –ακόμη- χρήματα χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Μπουλές σαν δήμαρχος Πυλλήνης επί οκταετία, είχε όλες τις δυνατότητες να διαμορφώσει τις υποδομές και να προσφέρει εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν επενδύοντας στον ιαματικό και ιατρικό τουρισμό μετατρέποντας τη Σίμου σε κέντρο. Αντ’ αυτού ακόμη και σήμερα διαθέτει 1.000.000 ευρώ για μία μελέτη σχεδίου ανάπτυξης (;) για τη Σίμου των 33 μονίμων κατοίκων!! Κάτι αντίστοιχο με το καφενείο των 50 τετραγωνικών στη Σίμου που στοίχισε 500.000 ευρώ. Δηλαδή 10.000 το τετραγωνικό!! Ουέ….
Δεν ασχολήθηκε όμως ποτέ με σοβαρότητα και σχέδιο. Άφησε την ευκαιρία να χαθεί παρά τα τεράστια κονδύλια που διατέθηκαν τα πλούσια χρόνια. Αντί αυτού επένδυσε μέσω της Αναπτυξιακής σε έναν τουρισμό χαμηλού κόστους με ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφενεία και ταβέρνες και έτσι η ανάπτυξη της περιοχής μας συνεχίστηκε συνδυάζοντας χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών με υψηλές τιμές, παραοικονομία, φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία. Αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα της δράσης της Αναπτυξιακής.
Ας ελπίσουμε ότι οι ανάγκες που προκαλεί σήμερα η βαθειά οικονομική κρίση και η τεράστια απώλεια εισοδημάτων θα μας ξυπνήσει Πολιτικά και Οικονομικά από τον ανέμελο εφησυχασμό και θα μας ενεργοποιήσει στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση κάθε παραγωγικού μοντέλου μακριά από πρόσωπα, σκοπιμότητες και αδιαφάνεια.
Πολίτες Εν Δράσει

Στάβλος ή Λουτρά στη Στάχτη;
 (Κων/νου Γ Νούλα Ανεξάρτητου Δημοτ. Συμβούλου)
 Λουτροπηγή  Στάχτης. Ένας υπέροχος και ευλογημένος τόπος, σε ένα πλατανόρεμα  του πρώην δήμου Πυλλήνης, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Η Λουτροπηγή Στάχτης τα τελευταία 11 συναπτά χρόνια δημαρχίας του κ. Μπουλέ μαραζώνει.  Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα  το ομολογεί ο ίδιος ο κος ΜΠΟΥΛΕΣ ΄΄  σε Πρωτόγονη  κατάσταση ΄΄(Μπουλες 21-12-2008 Δ.Σ. Πυλήνης).
 Ο Δήμαρχος των ΄΄ Μεγάλων έργων ΄΄ όλα αυτά τα χρόνια έθετε προτεραιότητες στα μεγάλα και ΄΄ αναπτυξιακά έργα΄΄ της Πυλήνης.  Όπως:
Ανέγερση καφενείου Σίμου (χωριό του). Κόστος αυτού;  πάνω από μισό (1/2) εκατομμύριο  Ευρώ.
Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Σίμου(χωριό του) 40.000€.
 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου (χωριό του)          1.000.000€.
Κατασκευή δεξαμενής και φραγμάτων ανάσχεσης όμβριων υδάτων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα  40.000€. Πού έγινε αυτό;
Σύνταξη Μελέτης κυνολογικής αγωγής  3.500€.
Επειδή ο κος ΜΠΟΥΛΕΣ   δεν πρόλαβε, στα οκτώ (8) χρόνια -2003-20010- που ήταν Δήμαρχος Πυλήνης, να αξιοποιήσει την Πηγή, έθεσε ως στόχο του να το πράξει ως Δήμαρχος Ναυπακτίας.
Ιδού  τι αναφέρει στο Προεκλογικό του πρόγραμμα το 2010 :
 ΄΄ • Δημοτική Ενότητα Πυλήνης
Βασική επιδίωξή μας θα είναι η αξιοποίηση της Λουτροπηγής Στάχτης, ….΄΄
Πιστός στις υποσχέσεις ο κος ΜΠΟΥΛΕΣ ,  παρέδωσε αμέσως (2011) το χώρο της Λουτροπηγής Στάχτης προς αξιοποίηση σε πολιτικό  του φίλο. Του επέτρεψε  να βόσκει ελεύθερα τα ζώα του. Μάλιστα  του παραχώρησε και το μικρό παραδοσιακό πέτρινο κτίριο (κοσμεί το πέτρινο αυτό την ιστοσελίδα του Δήμο στο κεφάλαιο Τουρισμός ) να τα σταβλίζει, χωρίς ποτέ φυσικά να δώσει πειστικές απαντήσεις για την κατάσταση αυτή.
Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 2772013 13507 μμΣτιγμιότυπο πλήρους οθόνης 2772013 13419 μμ
Στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 5-7-2013, μετά από άγονο διαγωνισμό, αποφασίστηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της λειτουργίας της σε ιδιώτη με μίσθωμα  66  ευρώ το   μήνα. (  Πως κατάντησε την Λουτρόπολη Στάχτης η Δημοτική Αρχή ΜΠΟΥΛΕ!!!).
Kαι η ανάπτυξη  συνεχίζεται!!! Στις 9-7-2013 , με εντολή της Δημοτικής Αρχής ΜΠΟΥΛΕ, μηχάνημα του Δήμου εκριζώνει  δένδρα (πλατάνι) στο χώρο της Λουτροπηγής Στάχτης . Για λόγους καθαριότητος ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος!!!!
Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 1072013 84458 μμ
Όμως δεν σταματάει εδώ Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κος ΜΠΟΥΛΕΣ. Συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς το Αναπτυξιακό του πρόγραμμα στη Λουτροπηγή Στάχτης !!!
 Στιγμιότυπο πλήρους οθόνης 2772013 14206 μμ-001
Στις 24-7-2013 εκτελούνται πάλι μέσα στο χώρο της Λουτροπηγής Στάχτης   εργασίες κατασκευής στάβλων. Οι μελέτες κατασκευής των στάβλων έγιναν σίγουρα με απευθείας αναθέσεις!!!. Και ήδη στο στάβλο αυτό εγκαταστάθηκαν γιδοπρόβατα.  Είναι οι πρώτοι επισκέπτες για λουτροθεραπεία;
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια  στο Δήμαρχο Ναυπακτίας κο ΜΠΟΥΛΕ, στους άμεσους και εμπλεκόμενους συνεργάτες του, για την υλοποίηση αυτού του πρωτόγνωρου σύγχρονου   Αναπτυξιακού έργου  στην Λουτροπηγή  Στάχτης!!!

Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

Καταδίωξη των Αλβανών στην μεθόριο χωρίς αποτέλεσμα - Πόσο έτοιμη ήταν η ΕΛΑΣ Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Κρύπτες όπλων και πυρομαχικών, κρύπτες με εξοπλισμό επιβίωσης, άριστη γνώση του εδάφους στην περιοχή που κινούνται και πολλά άλλα που ξεκινούν από το πολεμικό σχέδιο δραπέτευσής του από τις φυλακές με παγιδευμένη με εκρηκτικά περίμετρο και βολές βαρέων πολυβόλων και φτάνουν μέχρι την παροχή βοήθειας από ομοεθνείς τους.
Όλα αυτά δεν αφορούν ούτε το Αφγανιστάν, ούτε τις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας, ούτε την Συρία, αλλά την Ελλάδα του 2013 και την περιπέτεια ασφαλείας που βιώνει η χώρα από την ημέρα της δραπέτευσης του Μάριον Κόλα και της ομάδας του από τις φυλακές των Τρικάλων.
Μια γιγαντιαία επιχείρηση της ΕΛΑΣ από την Φωκίδα και την ορεινη Ναυπακτία μέχρι την περιοχή της Παραμυθιάς, τις ηπειρωτικές ακτές και την ελληνοαλβανική μεθόριο, φαίνεται ότι θα περιοριστεί τελικά στην θανάτωση των δύο από τους πέντε ή έξι συμμορίτες που συνολικά καταδιώκονται.
Αξιωματικός του Στρατού που έτυχε λόγω της άσκησης "Εύηνος" του ΕΤΑ στις περιοχές της ορεινής Ναυπακτίας να συνδράμει περιστασιακά σε τεχνικά θέματα στην ΕΛΑΣ εξέφρασε την εξής άποψη μιλώντας στο defencenet.gr για την όλη επιχείρηση: "Τα παιδιά της ΕΚΑΜ είναι καλοί, πολύ καλοί και υπερέβησαν τις δυνατότηττές τους. Αλλά είναι αστυνομικοί. Το λέει η λέξη: Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του νόμου σε αστικές περιοχές. Εδώ είχαν να κάνουν με βουνά και ζούγκλες. Και τα παιδιά του Λιμενικού ήταν πολύ καλοί, γνώριζαν πως να κινηθούν στο βουνό (σ.σ.: έχουν εκπαίδευση ορεινής επιβίωσης ως πρώην αλεξιπτωτιστές)  αλλά λίγοι αριθμητικά. Φαίνεται ότι γι αυτού του είδους τις προκλήσεις ασφάλειας η χώρα αποδεικνύεται παντελώς ανέτοιμη¨...
Με αυτή την κατάσταση κατάφεραν και έχουν φτάσει "μια ανάσα" από τα ελληνολβανικά σύνορα και σύμφωνα με εκτιμήσεις αν δεν επιτευχθεί η σύλληψή τους μέχρι την Δευτέρα, "τα πουλάκια θα έχουν πετάξει".
Όλη τη νύχτα, ισχυρές δυνάμεις των ΕΚΑΜ μαζί με την ΟΠΚΕ και αξιωματικούς της Αστυνομίας από την Πρέβεζα, τη Θεσπρωτία, τα Ιωάννινα, με ηλεκτρονικά μέσα και θερμικές κάμερες, «χτένισαν» την ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς και των Φιλιατών, αλλά μάταια
Παράλληλα, έγιναν πολλές προσαγωγές Αλβανών, οι οποίοι κινούνταν στην περιοχή.
Τις έρευνες συντονίζουν ο επιθεωρητής Β. Ελλάδας, αντιστράτηγος Δημήτρης Τσακνάκης και ο επιθεωρητής Ηπείρου, ταξίαρχος Κώστας Τρομπούκης.
Το γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάποιο στοιχείο, το οποίο θα τους οδηγήσει στα ίχνη τους, δείχνει ότι δύσκολα θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην όλη προσπάθεια, χωρίς να αποκλείεται να κάνουν κάποιο λάθος που θα τους εγκλωβίσει...
Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας την τελευταία δεκαετία και καλά θα κάνουν στην ΕΛΑΣ και στην κυβέρνηση να μελετήσουν τα διδάγματα από αυτή την επιχείρηση.
Στο άμεσο μέλλον θα αντμετωπίσουν πολύ σοβαρότερα  προβλήματα ασφάλειας από αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα...
07/06/2013 - 16:50

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΚΟΝΙΣΚΑ ΘΕΡΜΟΥ: ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ.Οι φονευθέντες είχαν μαζί τους  πολεμικό υλικό του αλβανικού στρατού, χειροβομβίδες και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τις τελευταίες μέρες υπήρχε έντονη κινητικότητα από τις ΕΤΑ, ΜΥΑ/ΛΣ και ΕΚΑΜ και ο κλοιός από Ρωσκά,  Μαρίνο, Κρίκελλο, Μεσοκώμη (Καμπιά)  Ευρυτανίας, από βόρεια περιοχή Θέρμου Τριχωνίδας  αλλά και Πέρκο, Περίστα Καλαθαίικα και Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας  στένευε συνεχώς με αποτέλεσμα οι κακοποιοί (γνώστες στρατιωτικών μεθόδων απ’  ότι αποδεικνύεται)  να αναδιπλώνονται και να αλλάζουν καταφύγιο  συνεχώς. Από την άλλη μεριά οι ειδικές δυνάμεις είχαν και έναν επιπλέον σύμμαχο  καθώς χρησιμοποίησαν όλο το οπλοστάσιό τους που έχει να κάνει με την τεχνολογία όπως θερμικές κάμερες και σαρωτές.
Οι ειδικές δυνάμεις περίμεναν πλέον το λάθος από την αντίπαλη πλευρά που δεν άργησε να γίνει καθώς οι δολοφόνοι ως παραθεριστές,  εξαντλημένοι από την πείνα αναζήτησαν τροφή αφού  η τσίκνα από τα αμνοερίφια που ψήνονταν λόγω των πανηγυριών στη γύρω περιοχή  ήταν σκέτος πειρασμός.


Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστούν στο ρέμα πίσω από την εκκλησία των  Αγίων Αναργύρων του Δ.Δ. Κόνισκας του Δήμου Θέρμου και να έλθουν σε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τις ΕΤΑ, ΜΥΑ/ΛΣ και ΕΚΑΜ.
Νωρίτερα οι ειδικές δυνάμεις τους κάλεσαν να βγουν από τους θάμνους και τα δέντρα με τα χέρια ψηλά με αποτέλεσμα οι κακοποιοί να απαντήσουν με καταιγισμό πυρών.

Μετά από μάχη μιας ώρας περίπου και σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Αλβανών κακοποιών και των ΕΤΑ, ΜΥΑ/ΛΣ και ΕΚΑΜ που συγκροτούν το απόσπασμα δίωξης,  σκοτώθηκαν δύο αλβανοί κακοποιοί που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είναι οι LIKA EDISON 25 ετών και MURATAJ ή MURATI ή MURATAZ ή XHAFERI ή NIKAJ ADMIR ή KRISTAQ, ηλικίας 41 ετών.

Οι φονευθέντες είχαν μαζί τους  πολεμικό υλικό του αλβανικού στρατού, χειροβομβίδες και μεγάλα χρηματικά ποσά. 
Κάτοικοι της περιοχής μεγάλης ηλικίας, μας ανέφεραν ότι παρόμοιες ριπές αυτομάτων όπλων και τέτοια συχνότητα πυροβολισμών είχαμε να ακούσουμε από τον εμφύλιο πόλεμο.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και  οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται  σε εγρήγορση. Εδώ και μέρες  ενισχύθηκαν με την παρουσία ντόπιων που υπηρετούν σε αυτές και ξέρουν καλά την περιοχή από κυνήγι και ψάρεμα πέστροφας. Επίσης σημαντική είναι η βοήθεια συνοριακών ιχνηλατών που έφτασαν από την ελληνοτουρκική μεθόριο και προσέφεραν σημαντικό αποτέλεσμα. Αναζητούνται οι άλλοι τρεις κακοποιοί οι οποίοι πιθανότατα κρύβονται εγκλωβισμένοι κοντά στη ρεματιά κάτω από το ξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων  ή κατάφεραν και ξέφυγαν μεμονωμένα στη γύρω περιοχή.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Η συγκεκριμένη περιοχή  και ειδικά η οριογραμμή με την Ευρυτανία, πολλές φορές υπήρξε καταφύγιο δραπετών και παρανόμων και προσφέρεται λόγω της ιδιομορφίας της σαν ασφαλές καταφύγιο.
Οι ντόπιοι αναφέρουν συχνά την περιοχή σαν «τρίγωνο» στις ρεματιές του οποίου  καλλιεργούνται «αρωματικά φυτά». Παλιότερα στις σπηλιές τη περιοχής υπήρχε άφθονο πολεμικό υλικό από τον εμφύλιο. 
Η ανακάλυψη τελευταία οπλοστασίων στην περιοχή του Θέρμου από την πολύ καλή δουλειά που κάνει το τοπικό αστυνομικό τμήμα επιβάλει και μια ανάλογη εκκαθάριση της περιοχής από ότι παράνομο υπάρχει,  αφού αυτή τη στιγμή η παρουσία των ειδικών δυνάμεων είναι δεδομένη. Θυμίζουμε ότι όλο αυτό το πολεμικό υλικό δεν ενόχλησε ούτε τη χούντα η οποία είχε σ’ αυτές τις συνήθειες των κατοίκων μια περίεργη ανοχή. Πολεμικό υλικό καταστράφηκε, θάφτηκε, πετάχτηκε στις λίμνες και στα ποτάμια αλλά και χαρίστηκε σε συλλέκτες από νεότερες γενιές, οι οποίες δεν επιθυμούσαν σε καμιά περίπτωση να συληφθούν και να  εμπλακούν με το σχετικό νόμο σε υποθέσεις κατοχής πολεμικού υλικού και τρομοκρατίας.