Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016


ΚΑΛΑ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Με αφορμή την παραίτησή του και την ακραία παραφιλολογία που ακολούθησε και που είχε να κάνει με τους λόγους που οδηγήθηκε στην παραίτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Ρόκος  εξέδωσε ανακοίνωση - δήλωση με την οποία απευθυνόμενος στους δημότες εξηγεί τους λόγους της παραίτησής του από το συνδυασμό «Αγρίνιο Νέα Αρχή- Τόπος να Ζεις»και της ανεξαρτητοποίησής του.  

Η  ανακοίνωση - δήλωση έχει ως εξής:
«Η παραίτησή αυτή είναι απότοκο γεγονός γενικότερης διαφωνίας και όχι μεμονωμένης. Αν επρόκειτο για μεμονωμένη, φυσικά και θα τηρούσα την παραταξιακή πειθαρχία όπως στο παρελθόν έχω πράξει», αναφέρει στην ανακοίνωση που προκαλεί αίσθηση καθώς επικαλείται διαφωνία σε θέματα ηθικής τάξης, στον τρόπο λειτουργίας του διοικείν, αλλά και στην πολιτική πρακτική. Σημειώνει εξάλλου πως «είναι αυτονόητο ότι η περαιτέρω στάση μου στο Δ.Σ. θα διέπεται από εποικοδομητική κριτική και δεν θα έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα». Αναφέρει η ανακοίνωση:
Αγαπητοί συνδημότες,
Στις δημοτικές εκλογές του 2014 εκτέθηκα απέναντί σας ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, συμμετέχοντας στον συνδυασμό « Αγρίνιο, Νέα Αρχή-Τόπος να ζεις» με επικεφαλής τον σημερινό Δήμαρχο Γεώργιο Παπαναστασίου. Επρόκειτο για απόφασή μου η οποία άνευ δισταγμού επάρθη , με πρώτιστο κριτήριο το καλύτερο μέλλον του Δήμου μας.
Είναι σκόπιμο να πληροφορήσω ότι ουδέποτε εμφιλοχώρησε σε μένα, η παραμικρή αμφιβολία για το σωστό της αποφάσεως αυτής. Θυμίζω ότι προέκυπτε τότε ολοφάνερα ως αδήριτη ανάγκη, η αποχώρηση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία είχε εμφανίσει εντονότατα συμπτώματα κούρασης και κορεσμού. Επίσης πρόδηλα προέκυπτε , λόγω της ιδεολογικής μου θέσης, η επιταγή της σύνταξής μου, στην με κεντροδεξιά αναφορά Δημοτική παράταξη «Αγρίνιο, Νέα Αρχή-Τόπος να ζεις», της οποίας επικεφαλής ήταν ο συνοδοιπόρος και συνάδελφος Γιώργος Παπαναστασίου, γεγονός το οποίο δρούσε επικουρικά ως προς τη λήψη της απόφασής μου.
Σήμερα δύο και ήμισυ έτη περίπου μετά τις εκλογές του 2014 , έχω καταστεί ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος , κατόπιν της παραιτήσεως μου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό.
Η παραίτησή αυτή είναι απότοκο γεγονός γενικότερης διαφωνίας και όχι μεμονωμένης. Αν επρόκειτο για μεμονωμένη, φυσικά και θα τηρούσα την παραταξιακή πειθαρχία όπως στο παρελθόν έχω πράξει.
Πρόκειται λοιπόν για την εν γένει διαφωνία μου , στην πολιτική πρακτική η οποία εφαρμόζεται ,που φέρει χαρακτηριστικά αμφισημίας και κυρίως αμφιθυμίας, η οποία δεν διαφαίνεται να υπηρετεί ούτε καν τακτικισμό, προς επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως η κάθε Δημοτική Αρχή θέτει μέσω της πολιτικής της θεώρησης.
Πρόκειται επίσης για τη διαφωνία στον τρόπο λειτουργίας του διοικείν, ο οποίος κρατά εναγκαλισμένα το πολιτικό και υπηρεσιακό σκέλος, απομακρύνοντας έτσι την διαφάνεια, την αξιοκρατία, την ίση αντιμετώπιση αιτημάτων των δημοτών και απομειώνοντας εντέλλει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη προς την Δημοτική Αρχή.
Επιπροσθέτως έχουν ανακύψει σημαντικότατα ζητήματα ηθικής τάξεως, τα οποία ο Δήμαρχος δεν έπρεπε να επιτρέψει την εμφάνισή τους και σε κάθε περίπτωση με άτεγκτο τρόπο έπρεπε να τα πατάξει έστω και εκ των υστέρων . Τα τελευταία είναι σφόδρα ενάντια στον αξιακό μου κώδικα, πέραν του ότι παρεμποδίζουν καθοριστικά δηλητηριάζοντας την εν γένει προσπάθεια μιας Δημοτικής Αρχής που ως στόχο έχει να υπάρξει φορέας μιας νέας υγιούς , αποτελεσματικής και αξιοκρατικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των δημοτών.
Στα θέματα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα οποία μειοψήφησα, κατά την τελευταία συνεδρίαση, είναι αναγκαίο να πληροφορήσω ότι (πέραν της ουσίας του θέματος, η οποία υπηρετεί παλαιότερες αυτοδιοικητικές λογικές και αποτελεί ουσιαστικά συρραφή των αναγκών του τεχνικού προγράμματος του Δήμου), την παραταξιακή συνοχή, δεν ήμουν εγώ αυτός που την διέρρηξα, αλλά αυτή είχε διαρραγεί , καθώς προεξοφλήθηκε η στάση μου ως Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας, απέναντι στα ζητήματα αυτά.
Επιπρόσθετα η οδός που ακολουθείται μέσω απευθείας (ουσιαστικά) αναθέσεως της διαχειριστικής μελέτης για το Παπαστράτειο Πάρκο (το οποίο είναι μία από τις δράσεις του Β.Α.Α.) ενάντια στα προβλεπόμενα, γεννά επισφάλεια και καχυποψία , αλλά κυρίως δεν αποτελεί την προσήκουσα αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρξει για ένα τέτοιο έργο, η οποία επιτάσσει τουλάχιστον διαγωνισμό με ανοιχτή προκήρυξη, (αν όχι αρχιτεκτονικό διαγωνισμό) και μας επαναφέρει σε τακτικές του παρελθόντος.
 Αγαπητοί Συνδημότες,
Η απόφαση της παραίτησής μου από τον πλειονοψηφήσαντα συνδυασμό του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξε για μένα εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη. Σας διαβεβαιώ όμως ότι η απόφαση αυτή διέπεται μόνον από το κριτήριο της προσφοράς και εκείνο το οποίο προσφέρω ( ή μπορώ να προσφέρω) προς τον Δήμαρχο και συνοδοιπόρο Γιώργο Παπαναστασίου είναι ένας κραδασμός. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο του, καθώς και σε όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, με το δεδομένο ότι η επιτυχία αυτή βρίσκεται σε σύμπτωση με το καλό του Δήμου μας.
Ευχαριστώ, όλους τους συναδέλφους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στα καθήκοντά μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, ιδιαίτερα δε τους υπαλλήλους του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων με τους οποίους συνεργάστηκα άριστα.
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Υ.Γ. Δεν ασπάζομαι τον ισχυρισμό ότι η θέση του Δημοτικού Συμβούλου ανήκει στην Παράταξη. Δεν υπάρχει επαρκής έδραση για μια τέτοια επιχειρηματολογία. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτική αρχή έχει ικανό και πλέον αριθμό συμβούλων ώστε να υπερψηφίζει οιαδήποτε πρόταση. Είναι αυτονόητο ότι η περαιτέρω στάση μου στο Δ.Σ. θα διέπεται από εποικοδομητική κριτική και δεν θα έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα.

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Φίλης: Εφ' όλης της ...ύλης

Τι δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας για τις αλλαγές στα Αρχαία, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά

13726689_1250981718301161_9151006436118845241_n
Συνέντευξη του Νίκου Φίλη στην εφημερίδα Αγορά
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Αγορά και στον δημοσιογράφο Μάνο Νιφλή.
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
1.Υφίσταται και εφέτος ο κίνδυνος να μην ανοίξουν σχολεία λόγω ελλείψεων ή θα υπάρξουν παιδιά που αρχίσουν μαθήματα αργότερα; Ήδη στην περιφέρεια καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις που είναι απαγορευτικές για να ανοίξουν σχολεία.
Τα σχολεία θα ανοίξουν από την πρώτη μέρα. Φέτος για πρώτη φορά οι ενστάσεις επί των προσλήψεων αναπληρωτών ελέγχονται από το ΑΣΕΠ και αυτό απαιτεί επιπλέον χρόνο αλλά προσδίδει κύρος και διαφάνεια στη διαδικασία ώστε να πάψει κάθε υπόνοια για πλασματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών.
2. Πώς θα αντιμετωπίσετε το φαινόμενο των μετατάξεων εκπαιδευτικών σε μητροπόλεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες την ώρα που λείπουν από τις αίθουσες; Πόσοι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται εφέτος;
Οι αποσπάσεις-όχι μετατάξεις- των εκπαιδευτικών όχι μόνο στις μητροπόλεις αλλά και σε όλους τους φορείς του δημοσίου είναι μειωμένες όπως είχαμε δεσμευτεί.
3. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα μαθητές που κάνουν μάθημα σε isobox ή αίθουσες προκάτ. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη να αντιμετωπίσετε το θέμα;
Το πρόβλημα είναι υπαρκτό κυρίως στη Δυτική Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη δυνατότητα ανέγερσης νέων κτιρίων ή συστέγασης σε κάθε περιοχή.
Παράλληλα προχωράμε σε σύναψη δανείου με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην αναβάθμιση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων (smart school)
4.Θα καταγραφούν και σε αυτή τη σχολική χρονιά ελλείψεις ακόμη και σε πετρέλαιο ή άλλα βασικά υλικά; Τι γίνεται με τις πιστώσεις;
Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα. Τα πρώτα 25 εκ. ευρώ της επιχορήγησης προς τις σχολικές επιτροπές που χειρίζονται αυτά τα θέματα, είναι ήδη στα ταμεία τους.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
5. Έχετε δεχθεί κριτική για «εμμονή» στην αλλαγή μαθημάτων. Ποιες είναι οι ενστάσεις σας στην ύλη ή στον τρόπο διδασκαλίας στα θρησκευτικά, την ιστορία; Υπάρχουν και άλλα μαθήματα στα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις;
Δεν πρόκειται για προσωπική εμμονή αλλά για ώριμα ζητήματα που συζητούνται πολλά χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Η αναμόρφωση του μαθήματος των Θρησκευτικών αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνει υποχρεωτική η διδασκαλία του σε όλους τους μαθητές. Υπάρχει το σχετικό πόρισμα της αρμόδιας Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΠ που προτείνει την μετατροπή του μαθήματος από ομολογιακό-κατηχητικό σε μάθημα γνώσης των θρησκειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορθοδοξία. Θα υπάρξει φυσικά η απαιτούμενη επιμόρφωση των θεολόγων ώστε να υποστηρίξουν τη νέα ύλη του μαθήματος.
Για το μάθημα της Ιστορίας δεν υπάρχει ανάλογη επεξεργασία που να έχει φτάσει σε πόρισμα. Υπάρχουν βεβαίως επεξεργασίες από το παρελθόν που όμως η εθνικιστική προκατάληψη και ο φόβος του πολιτικού κόστους εμπόδισαν την αξιοποίησή τους. Είναι ώρα να προχωρήσουμε σε αλλαγές και στα προγράμματα σπουδών της Ιστορίας.
6. Γιατί μειώνετε τις ώρες διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών;
Στο Γυμνάσιο, η μείωση των ωρών στα Αρχαία αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διδασκαλία από το πρωτότυπο και στην Α τάξη συνοδεύτηκε με αύξηση των ωρών στα Νέα Ελληνικά. Η επιλογή αυτή απορρέει από μια παιδαγωγική αντίληψη και υπηρετεί το στόχο να μάθουν να μιλούν τα παιδιά καλύτερα ελληνικά. Επεξεργαζόμαστε τη συνολική αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε το θέμα των Αρχαίων διαχρονικά έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων του 20ΟΥ αιώνα στη χώρα μας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
7. Ποιες είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο αλλαγών;
Έχουμε συνείδηση ότι το σύστημα των εισαγωγικών για τα Πανεπιστήμια έχει εξαντλήσει τη δυναμική του και στηρίζεται, δυστυχώς, σε μία παγκόσμια πρωτοτυπία που είναι η υποβάθμιση του σχολείου και η ενίσχυση της παράλληλης εκπαίδευσης, πράγμα που σημαίνει μία περαιτέρω οικονομική αιμορραγία της οικογένειας. Εργαζόμαστε, μέσω και του εθνικού διαλόγου, για να υπάρξει, χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς μεγάλες αναβολές, ένα νέο σύστημα επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα αναβαθμίζει το σχολείο. Συνεπώς το νέο σύστημα προϋποθέτει μια αναμόρφωση του Λυκείου και κυρίως των δύο μεγαλυτέρων τάξεων του Λυκείου. Επί πλέον η ευθύνη επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα αποδίδεται στο σχολείο και όχι σε άλλα σχήματα εκτός του σχολείου.
Αυτή είναι η φροντίδα μας, αυτός είναι ο σχεδιασμός μας και την κατάλληλη στιγμή μέσα από διάλογο και χωρίς να αιφνιδιάζουμε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στις αποφάσεις.
8. Πώς θα λειτουργεί η διετία του λυκείου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Υπάρχουν πολλές διεθνείς πρακτικές, τις οποίες θα μελετήσουμε και θα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, το σύστημα 4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύκειο δεν είναι εφικτό να εφαρμοσθεί αυτή την στιγμή. Θα αποτελέσει όμως βάση διαλόγου. Θα πάμε βήμα βήμα, ξεκινώντας από την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας, κατά προτεραιότητα στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με στόχο να περιορισθεί δραστικά η παραπαιδεία και να ενταχθεί μέσα στο σχολείο το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα απαιτηθούν όμως και άλλες αλλαγές, όπως η αναβάθμιση της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ήδη άρχισαν βήματα από φέτος, καθώς και οι αναδιαρθρώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε πχ να γίνεται εισαγωγή των υποψηφίων σε σχολές και όχι τμήματα και να ενισχύεται η κινητικότητα των φοιτητών.
9. Θεωρείτε ανταγωνιστικό το μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με εκείνα χωρών στα οποία «μεταναστεύουν» Έλληνες φοιτητές;
Τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα έχουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η χώρα μας έχει προσελκύσει την τελευταία επταετία πάνω από 1 δισ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων μέσω προγραμμάτων των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων,
Αυτά όμως συνήθως δεν αναδεικνύονται και τα πανεπιστήμιά μας όπως και τα ερευνητικά κέντρα συχνά απαξιώνονται με έωλα επιχειρήματα είτε από άγνοια είτε σκοπίμως.
Σήμερα, το μεγάλο στοίχημα είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας που προκύπτει από τη γνώση και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Επίσης απαιτείται μεγαλύτερη διασύνδεση με διεθνή  εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες προσιτά και ελκυστικά σε αλλοδαπούς φοιτητές και ορθολογικότερη οργάνωση των σχολών και των τμημάτων.
10Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να μπει μία τάξη ή όριο στα πανεπιστήμια σε σχέση με τους «αιώνιους» φοιτητές;
Μας απασχολεί ιδιαίτερα η παράταση, καθυστέρηση ή εγκατάλειψη των σπουδών που αφορά  δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του φοιτητικού πληθυσμού με αυξητικές μάλιστα τάσεις. Το γεγονός ότι στις σχολές στις οποίες παρουσιάζονται μεγάλα ποσοστά καθυστέρησης ή εγκατάλειψης των σπουδών φοιτούν παιδιά από χαμηλά κοινωνικά στρώματα , δεν είναι τυχαίο.
Οι ισχυρισμοί που επικεντρώνουν στους «τεμπέληδες φοιτητές – βαρίδια» για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση παραβλέπουν μεθοδικά τις αιτίες που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο.
Τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κόστος των σπουδών, η ανάγκη εύρεσης εργασίας για τη στοιχειώδη κάλυψη κάποιων εξόδων από τους ίδιους τους φοιτητές, η έλλειψη προσδοκιών όσον αφορά την επένδυση στις σπουδές, οι χαμηλές δαπάνες για φοιτητική μέριμνα είναι οι αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο. Αυτά είναι πολιτικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία ελέγχων σε ιδιωτικά σχολεία. Κατηγορηθήκατε ότι αυτοί οι έλεγχοι έγιναν αργά αλλά και ότι τα στοιχεία τους δημοσιοποιήθηκαν τις ημέρες των εγγραφών σε αυτά γιατί είστε ιδεοληπτικά αντίθετος στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) κατέδειξαν πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτης λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων μετά την αποδέσμευσή τους από την κρατική εποπτεία.
Η εικόνα αυτή δεν αντιστοιχεί σε εκπαιδευτήρια κύρους και σοβαρής λειτουργίας και σίγουρα αδικεί όσα πράγματι ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.
Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία, με πρόσφατη διάταξη που ψηφίσθηκε πριν από λίγες μέρες, να τακτοποιήσουν άμεσα και οριστικά τις εκκρεμότητες τους τηρώντας τους κανόνες περί αδειοδότησης και λειτουργίας των σχολείων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις για πλαστογραφίες ή παράνομες διαδικασίες που  ακολούθησαν στελέχη του δημοσίου για τη νομιμοποίηση λειτουργίας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Ποιες κινήσεις γίνονται ή θα γίνουν, στο πλαίσιο αρμοδιότητας του υπουργείου, για το θέμα;
Το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και κολλεγίων είναι σαφές και συγκεκριμένο.
Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως επιβλέπουσα και αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών ΙΕΚ προέβη  στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ κατ’ εφαρμογή  σχετικής απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Οι σπουδαστές δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής  περιόδου, δικαιούμενοι είτε μεταγραφής σε άλλο Ιδιωτικό ΙΕΚ της περιοχής προτίμησης τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους
13. Πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή στην κατεύθυνση καταπολέμησης της παραπαιδείας σε σχέση με τα ιδιαίτερα εκπαιδευτικών του δημοσίου;
Η δυναμική και ανεξέλεγκτη παρουσία της παραπαιδείας στη χώρα μας δεν λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά επιτείνει της αδυναμίες του σχολείου, δημόσιου και ιδιωτικού και εμποδίζει την ουσιαστική αναβάθμισή του.
Η παραπαιδεία ως κουλτούρα με ισχυρά κοινωνικά ερείσματα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με επιτυχία ούτε με ποινικές διώξεις ούτε με νομοθετικές ρυθμίσεις μόνο.
Η αντιμετώπισή της μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν ανατραπεί η μονοδιάστατη λογική του σχολείου (είσοδος σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) και ξαναβρεί τον παιδαγωγικό του ρόλο..

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Αιμοδοσία στο Θέρμο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Αιμοδοσία σήμερα Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Υγείας Θέρμου που οργανώθηκε από το Σύλλογο Αιμοδοτών Θέρμου και την Αιμοδοσία του Ρίου.
Προσήλθαν συνολικά 65 Αιμοδότες.
Για όσους δεν μπόρεσαν να έλθουν ή επόμενη Αιμοδοσία είναι το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου.

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δοκιμίου πρώτοι επισκέπτες του Νέου μουσείου Θέρμου

Με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δοκιμίου (Δ΄ και ΣΤ΄ Τάξεις) υλοποιώντας παράλληλο πρόγραμμα επισκέφτηκαν το Νέο Μουσείο Θέρμου. 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο στο Βουλευτήριο ενώ έμειναν έκπληκτοι με τη χάραξη σε πέτρα των αποφάσεων της Αιτωλικής Συμπολιτείας.  Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου Νίκος Κωστακόπουλος, Σωτήρης Ζορμπαλάς, Γιάννα Φραγκοπούλου, Μαρίνα Ράπτη με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας Βασίλη Κόκκοτο.  Ως  γνωστόν το αρχαίο Θέρμο και η  Αιτωλική Συμπολιτεία αποτέλεσε ένα ομοσπονδιακό κράτος της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε από τη σύναψη πολιτικής και στρατιωτικής συμμαχίας των πόλεων-κρατών της Αιτωλίας στην κεντρική Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η Ισοπολιτεία και η ταυτόχρονη Αυτονομία των μελών της. Η δημιουργία της ομοσπονδίας πιστεύεται πως έλαβε χώρα περί το 367 π.Χ. και εδραιώθηκε ως αντίπαλος πόλος κυρίως απέναντι στη Μακεδονία, καθώς επίσης την Αχαϊκή Συμπολιτεία και τις λοιπές πόλεις - κράτη της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το 290 π.Χ. προσάρτησε τους Δελφούς και συνέχισε να επεκτείνεται εδαφικά. Μέχρι το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. ήλεγχε το σύνολο, σχεδόν, της κεντρικής Ελλάδας εκτός της Αττικής. Στο απόγειο της ακμής της, περιελάμβανε εδαφικά το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής Στερεάς Ελλάδας από την Αμφιλοχία έως τη Βοιωτία, έχοντας επεκταθεί στην Ακαρνανία, τη Λοκρίδα, τη Μαλίδα, τους Δόλοπες, τη Φωκίδα και ένα  μέρος της Θεσσαλίας. Αργότερα με τη Συμπολιτεία ενώθηκαν και άλλες απομακρυσμένες πόλεις, όπως για παράδειγμα οι πόλεις της Αρκαδίας: Τεγέα, Μαντίνεια, Ορχομενός, Ψωφίδα και Φιγαλεία  αλλά και η Κυδωνία στο νησί της Κρήτης.
Την ανάγκη   για τη δημιουργία ενός νέου Μουσείου στο Θέρμο διατύπωσε πρώτος ο οραματιστής Δήμαρχος Θέρμου Τάκης Αραπογιάννης.  Οι Θέρμιοι έθεσαν το θέμα επιτακτικά στη Μελίνα Μερκούρη το 1982 επί δημαρχίας Κώστα Κουβαρά. Το έργο υλοποιήθηκε με δήμαρχο το Θεόδωρο Πορφύρη ενώ οι τελευταίες πινελιές για την υλοποίηση του έργου μπήκαν από το Δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντάρα.  Μεγάλη ήταν η συμβολή των πολιτιστικών φορέων της περιοχής οι οποίοι εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και  τελικά το νέο Μουσείο έγινε πραγματικότητα. Το νέο Μουσείο Θέρμου ήταν αναγκαιότητα για την περιοχή,  για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και παραδίδεται εκτός των άλλων στη νέα γενιά και στους μαθητές, ενώ αναμένεται να αποτελέσει πόλο τουριστικής ανάπτυξης για το Θέρμο  μαζί με το  μοναστήρι  του  Κοσμά του Αιτωλού και τα άλλα σημαντικά μνημεία της περιοχής.  

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΡΟ!!! ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΑ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΙΑ ΤΟΥΣ

ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΝΤΑ!!!

ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έγραψαν εκεί που δεν παίρνει μελάνι την αρχική αρνητική και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

Απίστευτη πράξη οσφυοκαμψίας και υποτέλειας

Το καλύτερο δώρο για το Πάσχα μας στέλνουν οι πελοποννήσιοι  που πλέον και επίσημα αναδεικνύονται ως η μεγαλύτερη μάστιγα της Αιτωλοακαρνανίας
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και σχολιάζεται η «στροφή» του Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Παλαίρου, που αποφάσισε να πάρει τελικά  τα σκουπίδια από την Ηλεία, παρά την αρχική αρνητική και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας. Ουσιαστικά η «φωνή» του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει να εννοηθεί ότι οι  Ξηρομερίτες δήμαρχοι φοβήθηκαν τις μηνύσεις που κατατέθηκαν και  τώρα πλέον αναμένεται το τι θα πράξει και ο δήμος Αγρινίου, που να θυμίσουμε επίσης έχει αρνηθεί να δεχτεί τα σκουπίδια της Ηλείας.
Γράφει αναλυτικά:
«Χρειάστηκε η προσφυγή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από πλευράς του γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευ. Καπετάνιου, προκειμένου οι δύο δημοτικές αρχές στην Αιτωλοακαρνανία να συμμορφωθούν σε πρότερη απόφαση βάσει της οποίας έπρεπε να δεχθούν απορρίμματα από τους δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας για να αποσυμφορηθούν  οι δρόμοι τους. Η μήνυση αφορούσε τους δημάρχους Αγρινίου, Ακτίου – Βόνιτσας και τους προέδρους των δύο φορέων διαχείρισης απορριμμάτων.
 Έτσι, πρόσφατα, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας αποφάσισε για το επόμενο εξάμηνο να δεχθεί 3.500 τόνους απορριμμάτων από τον Δήμο Πύργου, προκειμένου να τον αποσυμφορήσει.
Στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι στον Νομό Ηλείας αναμένεται εντός Μαρτίου να λειτουργήσει ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στην θέση Τριανταφυλλιά και πως υπάρχει η διαβεβαίωση του υπουργού Εσωτερικών Παν. Κουρουμπλή ότι δεν θα χρειαστεί άλλη φορά στο μέλλον να μεταφερθούν απορρίμματα από την Ηλεία στην Αιτωλοακαρνανία με σκοπό την ταφή τους.