Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΡΜΟ: ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

   
   Στο αρχαίο Θέρμο, που ήταν το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας, συνέρχονταν κατά το μήνα Σεπτέμβριο η μεγάλη Ομοσπονδιακή Συνέλευση, «η των Θερμικών σύνοδος». Όλοι οι πολίτες της Αιτωλικής Συμπολιτείας, οι έχοντες νόμιμη ηλικία, συνέρχονταν στο Θέρμο για να εκλέξουν τους άρχοντές τους, αλλά και να αποφασίσουν για τα διάφορα θέματα της Συμπολιτείας. Ο χώρος με τις 3 τεραστίων διαστάσεων στοές, διακοσμημένος με εκατοντάδες ανδριάντες, ήταν ιδανικός και για τις εμπορικές συναλλαγές και διασκεδάσεις τους. Η νεοσυσταθείσα «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου», αποφάσισε να αναβιώσει και καταστήσει θεσμό, τα αρχαία ΘΕΡΜΙΚΑ, με τη διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, αθλητικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και με την παράλληλη ανάδειξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στις δραστηριότητες εκείνες που συμβάλλουν στη βελτίωση του πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της τοπικής οικονομίας.
 Η πρότασή μας με τις 4ήμερες εκδηλώσεις των ΘΕΡΜΙΚΩΝ 2015, είχε ενταχθεί στο περιφερειακό Πρόγραμμα I.C.E. (innovation culture and creativity for a new economy) και είχε επιλεγεί μαζί με άλλες 9 ακόμη προτάσεις, από 35 συνολικά που διαγωνίσθηκαν. Στα Θερμικά 2015 εκτός από την Εταιρεία Φίλων Μουσείου & Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου συμμετείχαν
1. Το κέντρο Πολιτισμού- Αθλητισμού &Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμου,
2. Ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμο 
3. Η Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 
4. Ο Σύλλογος των Απανταχού Μυρτιωτών, 
5. Η Αρχαιολογική, Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων. 


 Οι εκδηλώσεις μας:
Παραλίμνια, Παρατριχώνια και Παραευήνια διαδρομή.
Επίσκεψη σε Βυζαντινά μοναστήρια. Φεστιβάλ Παιχνιδιών.  
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α΄ & Β΄τάξης Γυμνασίου Θέρμου στον αρχαιολογικό χώρο. 
Έκθεση τοπικών προϊόντων. 
Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας, αγώνας ανωμάλου δρόμου και παραδοσιακοί χοροί. 
Συνέδριο με θέμα το αρχαίο Θέρμο, με μεγάλη επιτυχία, επιπέδου και συμμετοχής, όπου εγκρίθηκε και το επισυναπτόμενο σχετικό ψήφισμα.


 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
  «Σήμερα την 3η Οκτωβρίου του έτους 2015, στην Ελλάδα και στο νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στην πόλη του Θέρμου, στο χώρο του Ιερού του Θερμίου Απόλλωνος, μεγίστου κατά το πάλαι θρησκευτικού και πολιτικού Κέντρου της Αιτωλικής Συμπολιτείας, όπου επί σειρά αιώνων ο Απόλλων υπήρξε αίτιος της πορείας προς το Αγαθόν, κατά τον πρώτο τούτο χρόνο της αναβίωσης – τέλεσης των Θερμικών Αγώνων και στα πλαίσια του Επιστημονικού τούτου Συμποσίου, τα μέλη της Εταιρείας Φίλων του Μουσείου του Θέρμου και του Αρχαιολογικού χώρου και οι σύνεδροι. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη δημοκρατική λειτουργία και ισοπολιτεία, δια των οποίων κατά τον 4ο π.Χ. Αιώνα, κατέστη ισχυροτάτη  πολιτική δύναμη η Αιτωλική Συμπολιτεία, στο πλαίσιο της οποίας οι ενάντιες φύσεις των επιμέρους πόλεων – κρατών μεταποιήθησαν σ' ένα διαλεκτικό πλέγμα, το οποίο απετέλεσε τον Τρόπο για μία πορεία μακροτάτη και ευδαιμονεστάτη προς το Αγαθόν. Αποφασίζουν να κατατεθεί στην παγκόσμια κοινότητα, στους ηγέτες της και στους θεσμοθετημένους Οργανισμούς της, ο Τρόπος της Αιτωλικής Συμπολιτείας, ως υπόδειγμα λειτουργίας και κοινωνίας. Στον παρόντα χρόνο, η συρρίκνωση του ανθρώπινου προσώπου και των αξιών του, η παγκοσμιοποίηση, οι πολεμικές συρράξεις, οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, οι πληθυσμιακές αλλοιώσεις και η αποδόμηση της εσωτερικής ζωής των περιφερειακών κρατών, καθώς και η σοβαρότητα των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναλειτουργίας των αρχών του διακρατικού σχηματισμού της Αιτωλικής Συμπολιτείας, που θεμελιώθηκε πάνω στη δημοκρατία, στην αρχή της διαιτησίας, στην αυτονομία των μελών, στην ισότητα των προνομίων και στην κάλυψη των πολιτικών εταίρων με ίσα δικαιώματα. Κατόπιν τούτων, από τον Ιερό τούτο του Θερμίου Απόλλωνα χώρο, ως κληρονόμοι ενός μείζονος πολιτισμού και σαν πρόταση κοινωνικής και παγκόσμιας διαχείρισης, που είναι δικαίωμα και καθήκον όλων και με στόχο την παγκόσμια ευημερία, καλούμε τη Διεθνή Κοινότητα στον επαναπροσδιορισμό του συστήματος κοινωνίας, στις αρχές και τη διαλεκτική του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, τον οποίο οι Έλληνες πρώτοι, προσέφεραν στην ανθρωπότητα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: