Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Μεσολόγγι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΝΑΙΤ Α.Ε. – ΟΤΑ).
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της ΑΝΑΙΤ και Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Θύμιος Σώκος αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας αλλά και της προοπτικής της επιχείρησης ενόψει των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τον προγραμματισμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
Ειδικότερα ο κ. Σώκος τόνισε την αποτελεσματικότητα της Εταιρείας, με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχές του 2007, για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση προβληματικών ή ξεχασμένων προγραμμάτων τα οποία καθυστερούσαν κινδυνεύοντας για απένταξη από τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Διαχειριστικές Αρχές ενώ σε πολλές περιπτώσεις επισείετο και η επιβολή οικονομικών προστίμων.
Αυτός ο κίνδυνος τελικά όχι μόνο αποφεύχθη αλλά τα νέα προγράμματα που υλοποιήθηκαν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έτυχαν της καλύτερης αξιοποίησης και προσέθεσαν μια σειρά από αξιόλογα παραδοτέα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων ολόκληρου του Νομού.
Πέρα από την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων η Διοίκηση της Εταιρείας έθεσε τις βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη μέσα από τις χρηματοδοτικές δυνατότητες τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
Προς αυτή τη κατεύθυνση η εταιρεία αφού συνέταξε ένα αξιόλογο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για όλες τις αναπτυξιακές δράσεις του Νομού Αιτωλ/νίας πιστοποίησε τις υπηρεσίες της κατά τα πρότυπα του ISO 9001/2000.
Ωστόσο και επειδή αυτή η πιστοποίηση δεν καθιστά από μόνη της την εταιρεία τελικό δικαιούχο για την υλοποίηση των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η Διοίκηση της Εταιρείας αφού δρομολόγησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της προχώρησε στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου φακέλου για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Σε ότι αφορά την ένταξη της Εταιρείας σε νέα προγράμματα, υπήρξε άμεση ανταπόκριση στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (πρώην Interreg) ενώ περί τα τέλη του 2008 στα πλαίσια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, Άξονας 3, υπεβλήθη ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη της θαλάσσιας περιοχής του Μεσολογγίου - Αιτωλικού και Αστακού στο καθεστώς των εξαρτημένων περιοχών από την Αλιεία (Leader Αλιείας).
Επίσης η εταιρεία σε συνεργασία με ανάλογους φορείς από τους παράκτιους Νομούς της Δυτικής Ελλάδας αλλά και αντίστοιχων της Ν. Ιταλίας πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός μνημονίου συνεργασίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την ένταξή της στο ανάλογο πρόγραμμα όταν αυτό προκηρυχθεί.
Κλείνοντας το χαιρετισμό του ο κ. Σώκος ευχαρίστησε ξεχωριστά ένα-ένα τα μέλη του Δ.Σ. για τη συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα και δεν παρέλειψε να εξάρει τη συμβολή τόσο των παλιών όσο και των νέων μετόχων στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουν για την Εταιρεία.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έκλεισαν με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έτυχε και της ομόφωνης έγκρισης από ολόκληρο το σώμα.
Αναλυτικότερα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι παρακάτω:
1. Αποστολάκης Γ. Δήμαρχος Ανακτορίου, Εκπρόσωπος Δήμου Ανακτορίου
2. Γαλάνης Ν., Δήμαρχος Αιτωλικού, Εκπρόσωπος Δήμου Αιτωλικού
3. Ζωγράφος Π. Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου, Εκπρόσωπος ΕΑΣ Μεσολογγίου
4. Καπώνης Δ. Αντινομάρχης Αιτωλ/νίας, Εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας.
5. Ράπτης Π. Γραμματέας Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας.
6. Σεραφής Ι. Δήμαρχος Μεδεώνος, Εκπρόσωπος Δήμου Μεδεώνος
7. Σολδάτος Ν. Δήμαρχος Παλαίρου, Εκπρόσωπος Δήμου Παλαίρου
8. Σούζας Β. Δήμαρχος Αποδοτίας, Εκπρόσωπος Δήμου Αποδοτίας
9. Σώκος Θ. Νομάρχης Αιτωλ/νίας, Εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: